Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τους επιτυχόντες της Περιφέρειας Αττικής και Νήσων πήραμε την παρακάτω ανακοίνωση για δημοσίευση.
Σήμερα ημέρα Παρασκευή, 17/04/2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση συμμετεχόντων της προκήρυξης του Ν.2643/98,με κύριο θέμα συζήτησης την Ίδρυση Συλλόγου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που θα αφορά τον ανωτέρω νόμο, ο οποίος προστατεύει κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.Τα αυξημένα προβλήματα στους εργασιακούς χώρους και η συνέχιση εφαρμογής του νόμου απαιτεί την ύπαρξη συλλογικής εκπροσώπησης. Ως εκ τούτου παρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεστε, να παρευρεθείτε στις συναντήσεις προκειμένου όλοι μαζί να αξιολογήσουμε τα προβλήματα και τις προτάσεις όλων.
Αποφασίστηκαν τρεις ημερομηνίες συνάντησης α)8/5 β) 15/5 και γ)22/5 ώρα 18:00,στοά Ιπποκράτους κατάστημα Hondos-Center. Ορίζεται ως καταληκτική η ημερομηνία η 22η Μαΐου, όπου θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη δημιουργία του ανωτέρω Συλλόγου.
Η συμμετοχή όλων μας κρίνεται σημαντική και απαραίτητη .

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Για την κοινωνική πρόνοια και τον ν.2643 στην Θ. Φωτίου

Με την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου συναντήθηκε αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Ιωάννη Βαρδακαστάνη, για να συζητηθούν θέματα κοινωνικής πρόνοιας και τροποποιήσεις - βελτιώσεις του ν.2643/98.
Σε αυτή την πρώτη συνάντηση, κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση των δομών της πρόνοιας: Η ενίσχυση των δομών πρόνοιας έχει πολλαπλό κοινωνικό όφελος, αφού συντελεί στην κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, στην εισοδηματική ενίσχυση των οικογενειών τους, στην ενίσχυση της απασχόλησης λόγω του ότι απελευθερώνουν άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος των ΑμεΑ από τη φροντίδα τους και διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, και γενικά προωθούν το κοινωνικό κράτος λόγω του ότι τέτοιου τύπου Δομές αποτελούν θεμελιώδη λίθο του.
Παράλληλα συζητήθηκαν ζητήματα του ν.2643/98, του μοναδικού νόμου που παρέχει μια στοιχειώδη προστασία στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, μεσούσης της οικονομικής κρίσης και της αλματώδους αύξησης της ανεργίας. Ο κανόνας ότι τα άτομα με αναπηρία είναι τα πρώτα που απολύονται και τα τελευταία που προσλαμβάνονται ισχύει βέβαια πολλά περισσότερα χρόνια.
Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:
• Μεταφορά των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) στην Πρόνοια και ένταξή τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας. Τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ που δημιουργήθηκαν με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας, αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης ΑμεΑ τείνουν να αφανιστούν μετά την υπαγωγή τους στα Νοσοκομεία και τη μετονομασία τους σε ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ, αφού όπως φαίνεται δεν αντιμετωπίζουν μόνο την έλλειψη στελέχωσης επιστημονικού προσωπικού, αλλά και την καταπάτηση των χώρων τους από τις διοικήσεις των νοσοκομείων.
• Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις γνωματεύσεις που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ για την ένταξη των δικαιούχων στα προνοιακά επιδόματα.
• Άμεση έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης σε όλους τους δικαιούχους Α.μεΑ. για το έτος 2015. Έχει δοθεί παράταση στα δελτία του 2014, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί νέα δελτία για να καλύψουν το σύνολο των Α.μεΑ.
• Άμεση έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στην ανάθεση υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ, στην πρόσληψη προσωπικού, στη χρηματοδότηση, στην κατανομή κατασκηνωτικών χώρων και στον έγκαιρο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτυχή υλοποίησή του, καθώς επίσης και άμεση υπογραφή της τριμερούς προγραμματικής Σύμβασης (Υπουργείο Εργασίας, Ε.Σ.Α.μεΑ, Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ). Οι παραπάνω διαδικασίες είναι προαπαιτούμενες για την υλοποίηση του προγράμματος και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τέλη Απριλίου. Σε αντίθετη περίπτωση, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ κινδυνεύει να μην πραγματοποιηθεί για το 2015, με αποτέλεσμα 3.000 άτομα με αναπηρία, από τα οποία 500 περίπου διαβιούν σε ιδρύματα, να μην απολαύσουν το αγαθό της αναψυχής και της ψυχαγωγίας.
• Συνέχιση της χρηματοδότησης της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Α.μεΑ. (Κ.Δ.Α.Π.Α.) μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, όπως ακριβώς συνέβη και κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (μέσω της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 - 2013).
• Άμεση προώθηση των επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τα Ν.Π.Ι.Δ. που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με βαριά αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμός, σύνδρομο down, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες).
• Ενίσχυση του θεσμού των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)που είναι η μόνη αξιόπιστη λύση στο μεγάλο ζήτημα του αποϊδρυματισμού και της αποασυλοποίησης.
• Θέσπιση νόμου για την δημιουργία Κέντρων Ανεξάρτητης Διαβίωσης ΑμεΑ, τα οποία δεν θα πρέπει να τα συγχέουμε με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ. Εν αντιθέσει με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εντός των οποίων διαβιούν τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν οικογένειες, τα Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης έχουν σκοπό την εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν με την οικογένειά τους, προκειμένου να κατακτήσουν το μέγιστο της αυτονομίας τους και να αναπτύξουν ενεργό ρόλο μέσα στην οικογένειά τους και κοινότητα.
• Διασφάλιση της λειτουργίας του προγράμματος διερμηνείας νοηματικής γλώσσας.
• Αναμόρφωση και τροποποίηση του ν.2643/98 ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος νόμος αποκλειστικός για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Συμπερίληψη των θέσεων που αντιστοιχούν στο ν.2643/98 στις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ώστε να βγαίνει ενιαία προκήρυξη και κατάργηση της κάρτας ανεργίας των ΑμεΑ ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προκηρύξεις. Επίσης άμεση έκδοση των θέσεων του Ν.2643/98 που έχουν παρακρατηθεί από τις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από το 2008 έως σήμερα. Αν και προκηρύχθηκαν οι περισσότερες θέσεις πρόσφατα από τον ΟΑΕΔ, υπάρχουν και άλλες θέσεις που είναι σε εκκρεμότητα.
Με το πέρας της πολύωρης συνάντησης, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, αποφασίστηκε να υπάρξει μία ακόμη αμέσως μετά το Πάσχα, ενώ αποφασίστηκε να συμμετέχει εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ στις επιτροπές που εποπτεύει η κ. υπουργός.

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Χθες Τετάρτη 31/03/2015, συναντήθηκε η τριμελής επιτροπή των συμμετασχόντων στην προκήρυξη του νόμου 2643/98 που η υποβολή σε αυτήν έληξε την 03/03/2015, με την υπεύθυνο του ΟΑΕΔ για αυτήν την προκήρυξη και σχετικά με το θέμα που καίει τους υποψήφιους και δεν είναι άλλο από την ημερομηνία που θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της συμμετοχής τους στην προκήρυξη. 

Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και η υπεύθυνη απάντησε σε όλες τις απορίες της τριμελούς και φυσικά και όλων των υπολοίπων συμμετασχόντων.

Εν αναμονή της σχετικής ανακοίνωσης από την τριμελή που θα πραγματοποιηθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προκήρυξη προχωράει σε απελπιστικά αργούς ρυθμούς και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν πιθανότατα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές των μελών της πρωτοβάθμιας επιτροπής του Άρθρου 9 του νόμου 2643/1998, δηλαδή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2015.

Μετά από αυτήν την άσχημη εξέλιξη καλούνται όλοι οι συμμετάσχοντες της προκήρυξης σε εγρήγορση για δυναμικές κινητοποιήσεις σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινωθεί από τους διαδικτυακούς μας τόπους

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ και ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ :-)

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΟΑΕΔ: Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα και τα δικαιολογητικά για τους προστατευόμενους

Προκειμένου να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν στην προκήρυξη για τους προστατευόμενους του Ν. 2643/98 εξέδωσε ανακοίνωση ο ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ που εκδόθηκε λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την προσκόμιση των δικαιολογητικών απο τους αιτούντες κάνει γνωστό ότι οι προστατευόμενοι όλων των κατηγοριών του Ν. 2643/98 θα ενημερωθούν για την προσκόμιση δικαιολογητικών ή την ταχυδρομική αποστολή τους με νέα ανακοίνωση η οποία θα ορίζει την αποκλειστική προθεσμία των 15 ημερών.

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σχετικά με το χαρακτηρισμό χρονιότητας παθήσεων και βλαβών για τις ανάγκες του ν. 2643/1998


Με εγκύκλιο του ΙΚΑ, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΣΦΣ4691ΩΓ-641 γνωστοποιούνται οι διατάξεις της αριθ. 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/Β΄/18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του πίνακα βλαβών / παθήσεων χαρακτηρισμένων ως χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά και το ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν στην Πρωτοβάθμιας Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ειδική προστασία του ν. 2643/98 (κατεξοχήν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, με χρόνια πάθηση) και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη πιστοποίηση αναπηρίας των υπαγομένων προσώπων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στη σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ έχει οριστεί για τους υποψηφίους καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των δικαιολογητικών την 3-3-2015, επομένως μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός οι Γραμματείες ΚΕΠΑ και οι Γραμματείες Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ, προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες που ορίζει η εγκύκλιος.


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά
Αθήνα, 04/02/2015
Αρ.πρωτ. Π51/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Αρ.τηλεφ. : 210.5215361
Αρ-fax : 210.5229066
e-mail : diefanap@ika.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.6

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση των διατάξεων της με αρ. 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β /18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και "Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών χαρακτηρισμένων ως χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 »

Σχετ.: α] Το με αρ.πρωτ. 2116/111/19-01-2015 έγγραφο του Υ.Ε.Κ.Α. και Π.
β] Το με αρ.πρωτ.90/20-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Γραμματείας Διοικητή γ] Το με αρ.πρωτ.78/21-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Ασφ/κών Υπηρεσιών

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού (α') εγγράφου του Υ.Ε.Κ.Α.και Π., που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με τα (β' και γ') σχετικά έγγραφα, σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις της με αρ. 47852/2416/16- 12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β' /18-12-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά και το ειδικό έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., γνωρίζοντάς σας ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 (σύσταση ΚΕ.Π.Α.) προκύπτει ότι, στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. περιλαμβάνεται και ο χαρακτηρισμός ΑμεΑ, των ατόμων με αναπηρίες που υπάγονται στην ειδική προστασία των διατάξεων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α') «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Υπενθυμίζουμε ότι, η διαδικασία εξέτασης των υπαγόμενων σε αυτές προσώπων (ΑμεΑ) διενεργούνταν, πριν από τη σύσταση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., από τις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας που είχαν συσταθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό σε καθορισμένες πρώην Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα αρχεία των οποίων τηρούνται μέχρι σήμερα στους εν λόγω υγειονομικούς σχηματισμούς, που μεταφέρθηκαν από 1/1/2012 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από 17/2/2014 μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν στις Δ/νσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).

ΙΙ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν τα υπαγόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2643/1998 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

1. Κατηγορία ΑμεΑ: Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), [παρ.ΙΙ, περ.12β].

2.Κατηγορία έμμεση ΑμεΑ: Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων. Κατ' εξαίρεση όταν το τέκνο, ο/η αδελφός/ή ή ο/η σύζυγος πάσχει από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% [παρ.ΙΙ, περ.12γ].

3.Κατηγορία τρίτεκνων γονέων/ τέκνου τρίτεκνου (-ων) γονέα (-ων): Οι τρίτεκνοι γονείς που κάποιο ή κάποια από τα τρία παιδιά είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως, καθώς και το τέκνο τρίτεκνου γονέα που κάποιο ή κάποια από τα τρία αδέλφια είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως [παρ.ΙΙ, περ.12στ].

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η διαπίστωση της αναπηρίας των ανωτέρω προσώπων με τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανά κατηγορία υποψηφίων, διενεργείται από 1/9/2011 και εντεύθεν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., μετά από υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία καταχωρείται στην ειδική Οθόνη 'παραλαβής αιτήματος' του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με κωδικό 061: «Νόμος 2643/1998 - γαρακτηρισμός ΑμεΑ », ενώ στο πεδίο 'Σχόλια' συμπληρώνεται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο αιτών/υποψήφιος κατά δήλωσή του [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ή 2 ή 3].

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (ΑμεΑ) και 2 (έμμεση ΑμεΑ)

• Πρωτοείσακτα αιτήματα:

Η υγειονομική κρίση για τη διαπίστωση της αναπηρίας των υπαγόμενων στις κατηγορίες 1 και 2 προσώπων αφορά, αφενός, στον καθορισμό της πάθησης και το βαθμό της αναπηρίας κατά τα γνωστά [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας γενικές διατάξεις] και αφετέρου, στη χρονιότητα ή μη της πάθησης με κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998, της χρονιότητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών των αιτούντων- προστατευόμενων του ν.2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)», που συστάθηκε με την αρ. 46667/Δ9.10035/10-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ:71ΟΡΛ-ΝΚΤ).

Για διευκόλυνση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. επισυνάπτουμε στην παρούσα "Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών που χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998", με βάση το ανωτέρω πόρισμα της Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής.

Ειδικότερα, η οικεία Υγειονομική Επιτροπή διαπιστώνει με κριτήριο τον σχετικό Πίνακα αν η πάθηση ή βλάβη του αιτούντα/υποψήφιου περιλαμβάνεται ή όχι στις παθήσεις που έχουν χαρακτηριστεί χρόνιες και αποφαίνεται αναλόγως, ως εξής:

Στο πεδίο 'Αποφαίνεται' της 'Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής' αναγράφεται κατά τα γνωστά το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και αντί για τον προσδιορισμό της κατά ιατρική πρόβλεψη διάρκειας αυτής (επακριβώς καθορισμένο χρονικό διάστημα ή εφ' όρου ζωής), αναγράφεται η διατύπωση: «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η ανωτέρω υγειονομική κρίση, που διενεργείται στο γενικό πλαίσιο του νόμου 2643/1998 για την ειδική προστασία των ατόμων με αναπηρίες (χαρακτηρισμός ΑμεΑ), διαφέρει και δεν επαρκεί για τη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης παροχής, οικονομικής ενίσχυσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται από τη νομοθεσία που τις διέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η διάρκεια της αναπηρίας του αιτούντος.

Κατά συνέπεια, η γνωμάτευση Υ.Ε.- ΚΕ.Π.Α., που εκδόθηκε αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν.2643/1998 λαμβάνεται υπόψη ως έχει μόνο για την αιτία αυτή και ο κάτοχός της δύναται να επανέλθει οποτεδήποτε στα ΚΕ.Π.Α. για την υποβολή νέου αιτήματος που θα αφορά στην αξιολόγηση της αναπηρίας του για οποιαδήποτε από τις λοιπές πάσης φύσεως παροχές λόγω αναπηρίας.

• Περαιτέρω, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται, ότι για τους σκοπούς της υπόψη Υπουργικής Απόφασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. γίνονται δεκτές:

α] Οι εκδοθείσες γνωματεύσεις χαρακτηρισμού ΑμεΑ των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις οποίες προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (επακριβώς προσδιορισμένο).

β] Οι εκδοθείσες από 1/9/2011 και εντεύθεν γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, στις οποίες αναφέρεται ως χρόνια η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (επακριβώς προσδιορισμένο).

γ] Οι εκδοθείσες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπόψη Υπουργικής Απόφασης γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., στις οποίες η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος έχει προσδιοριστεί ως «εφ' όρου ζωής» και

δ] Όσον αφορά στις εκδοθείσες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπόψη Υπουργικής Απόφασης γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, στις οποίες είτε δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης, είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος δεν έχει προσδιοριστεί ως «εφ' όρου ζωής», αυτές θα γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μόνο εφόσον επανεισαχθούν σε Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. και διαπιστωθεί η χρονιότητα της πάθησης των υποψήφιων, με την εξής διαδικασία:

>Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. αποστέλλει αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης στο ΚΕ.Π.Α. έκδοσης αυτής, το οποίο καταχωρείται στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως Υπηρεσιακό Σημείωμα με τον κωδικό 060: «Υ.Σ. Ν.2643/1998 - χαρακτηρισμός ΑμεΑ».

>Προσδιορίζεται άμεσα ημερομηνία εξέτασης από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. του σχετικού ιατρικού φακέλου ή του αιτούντα/υποψήφιου, εάν εκτιμηθεί ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του.

>Η οικεία Υγειονομική Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση της χρονιότητας ή μη της πάθησης ή βλάβης του αιτούντα βάσει του κοινοποιούμενου Πίνακα και συμπληρώνεται η γνωμάτευση με τα απαιτούμενα στοιχεία των σχετικών διατάξεων, όπως αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω για τα πρωτοείσακτα αιτήματα του ν.2643/1998. Δηλαδή, η πάθηση ή βλάβη καθώς και το ποσοστό αναπηρίας που προσδιορίζεται στην αρχική γνωμάτευση, ενώ στο πεδίο 'Αποφαίνεται' αναγράφεται το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και αναλόγως την περίπτωση, η αναφορά:«Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».

>Η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. εκδίδει θεωρημένη 'Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας', την οποία αποστέλλει αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., ως ημερομηνία δε κοινοποίησης της σχετικής γνωμάτευσης καταχωρείται στο σύστημα η ημερομηνία αποστολής της στον Ο.Α.Ε.Δ.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η προθεσμία διεκπεραίωσης της ανωτέρω διαδικασίας από τα ΚΕ.Π.Α. είναι δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή των αντιγράφου της αρχικής γνωμάτευσης που απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, όταν δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψήφιου κατά την επανεξέτασή του από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή και ένας (1) μήνας, όταν απαιτείται η φυσική του παρουσία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (τρίτεκνοι γονείς/τέκνο τρίτεκνων γονέων)

Η υγειονομική κρίση για τη διαπίστωση της αναπηρίας των υπαγόμενων στην κατηγορία 3 προσώπων θα διενεργείται από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. κατά τα γνωστά, δηλαδή, καθορισμός της πάθησης, του βαθμού αναπηρίας, καθώς και της διάρκειας αυτής [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας γενικές διατάξεις], δεδομένου ότι η ισόβια διάρκεια της αναπηρίας, που απαιτείται από τις υπόψη διατάξεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία, διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση από το χρονικό διάστημα διάρκειας της αναπηρίας που προσδιορίζεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο αναγράφεται διακριτά στο σώμα της γνωμάτευσης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τον Δεκέμβριο 2014 προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ η πρόσληψη στο δημόσιο των ατόμων που υπάγονται στην ειδική προστασία του ν.2643/1998, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους την 3/3/2015.

Επομένως, για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, θα πρέπει με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α., να τηρηθεί απαρέγκλιτα και κατά απόλυτη προτεραιότητα η απαιτούμενη διαδικασία για κάθε κατηγορία υποψήφιων ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με όσα αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω, το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, ως εξής:

Οι Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., καθώς και οι υπάλληλοι σε όλα τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αρμόδιοι για την παραλαβή αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., να καταχωρούν κατά απόλυτη προτεραιότητα τις αιτήσεις των υποψηφίων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρωτοείσακτα αιτήματα ή Υπηρεσιακά Σημειώματα), αποστέλλοντας, αυθημερόν, τα σχετικά έντυπα παραλαβής στην υπηρεσία μας μέσω fax [210.5215347-210.5229066], για άμεσο προγραμματισμό εξέτασής τους από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Οι γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να καταχωρούν αυθημερόν, μετά το πέρας των συνεδριάσεων, τα στοιχεία των σχετικών γνωματεύσεων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να προβαίνουν σε οριστικοποίηση αυτών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους για την παραλαβή από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., την αμέσως επόμενη ημέρα, θεωρημένου αντιγράφου 'Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας'.

Σε κάθε περίπτωση πάντως προτείνεται, για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των υποβαλλόμενων στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι εν λόγω Επιτροπές να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή και πιστοποίησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (www.ika.gr) «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.», ώστε να έχουν πρόσβαση στην σχετική εφαρμογή και να ανακτούν μέσω διαδικτύου το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας κάθε υποψηφίου.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ