Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Καταργείται στην πράξη η μονιμότητα στο δημόσιο


Ένα νέο, μικρότερο, Δημόσιο που θα παραχωρήσει υπηρεσίες του σε ιδιώτες αλλά και θα λειτουργεί στα πρότυπα των επιχειρήσεων με υπαλλήλους που σε περίπτωση που αρνηθούν να μετακινηθούν ή αξιολογούνται με χαμηλό βαθμό οι ίδιοι ή οι υπηρεσίες του, θα υπάρχει δυνατότητα να απολυθούν, περιέγραψε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχοντας δίπλα του την υφυπουργό του Εύη Χριστοφιλοπούλου, κυρίως, για να επιβεβαιώσει τη «μάχη» που έδωσαν με την τρόικα για να αποτρέψουν, όπως είπαν, «16.000 διαθεσιμότητες για το 2014 και 8.000 απολύσεις», χωρίς πάντως να έχουν και πολύ διάθεση να μιλήσουν για το πώς θα γίνουν οι 11.400 που απομένουν για το 2014 (σ.σ. είπαν μόνο το ήδη γνωστό για περίπου 2.000 το 2015 από συμβασιούχους με παράνομες μετατροπές συμβάσεων-πλαστά πιστοποιητικά), ανακοίνωσε ότι:

1) Θα υπάρξει ουσιαστική μελέτη για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις outsourching υπηρεσιών του Δημοσίου σε ιδιώτες, που, όπως είπε ο υπουργός, «θα γίνει με ένα συγκροτημένο και κοστολογημένο τρόπο και πλαίσιο Ώστε να αποφεύγεται το περιττό κόστος». Κι αυτό γιατί, όπως συμπλήρωσε, «μέχρι τώρα τέτοιες πρωτοβουλίες λαμβάνονταν ad hoc και όχι με συγκροτημένο τρόπο». Ο υπουργός δεν το είπε αλλά το πρώτο «καμπανάκι» φαίνεται ότι χτυπάει για τις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας

2) Μέσω του μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας που, όπως άφησε να εννοηθεί ο υπουργός, θα είναι και υποχρεωτικός οι υπάλληλοι θα πρέπει να μετακινούνται από υπηρεσία σε υπηρεσία με βάση τις ανάγκες του Δημοσίου, όπως αυτές θα ανακοινώνονται από τους ίδιους τους φορείς δύο φορές το χρόνο. Αν και δεν το είπε ο κ. Μητσοτάκης, η υποχρεωτική μορφή που θα λάβει η κινητικότητα μέσω του μόνιμου μηχανισμού, είναι σαφές ότι θα συνδεθεί με την αξιολόγηση του υπαλλήλου και των δομών του Δημοσίου. Όταν, δηλαδή, κάποια δομή αξιολογηθεί με χαμηλό βαθμό θα μπορεί να οδηγηθεί σε κατάργηση και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτή θα μετακινηθούν. Σε περίπτωση, δε, που αρνηθούν θα απολύονται. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις σημερινές συνταγματικές επιταγές, ακόμη και υπάλληλος αορίστου χρόνου του στενού Δημόσιου Τομέα μπορεί να απολυθεί, σε περίπτωση που καταργηθεί η θέση του.

Τέσσερις πυλώνες....

Με βάση τα παραπάνω ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης περιέγραψε τέσσερις βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα βασισθεί το Δημόσιο που οραματίζεται:

-Την αναδιοργάνωση των δομών του Δημοσίου

- Τον εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης που θα έχει ως στόχο τη μείωση των διοικητικών βαρών και την απλούστευση των διαδικασιών τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, με βάση της μελέτη του ΟΟΣΑ, που, όπως είπε, «είναι η μόνη δέσμευση στον κατάλογο του υπουργείου από πλευράς προαπαιτούμενων». Μάλιστα, μίλησε για στενή συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης σε ότι αφορά τη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, ενώ σχετικά με τους πολίτες είπε ότι «περνάμε σε ένα πελατοκεντρικό αλλά όχι πελατειακό κράτος»

- Την αξιοποίηση του ανθρωπινού δυναμικού

- Την ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας
.
...και 12 προτεραιότητες

1. Νέο οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης
Ολοκληρώνεται η σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τους νέους οργανισμούς των υπουργείων. Η κατάρτιση των νέων οργανισμών βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης, που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, που έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Οι μειώσεις δομών αγγίζουν το 40%.

2. Αξιολόγηση ΝΠΙΔ
Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η καταγραφή και η αξιολόγηση -για πρώτη φορά- των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή ολοκλήρωση της αποστολής του, θα γίνουν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις. Οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναδιοργανώνονται με σκοπό τον καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

3. Ανάθεση δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα
Εντοπίζονται υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημόσιο με υψηλό κόστος και χαμηλή αποτελεσματικότητα και αξιολογούνται οι περιπτώσεις όπου η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται από ιδιώτες με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση των πόρων του Δημοσίου και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

4. Μείωση διοικητικών βαρών και απλούστευση διαδικασιών
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας. Γίνεται χαρτογράφηση της νομοθεσίας, με τελικό στόχο τη μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς. Το πρόγραμμα «μειώσεις και απλουστεύσεις» θα αποτελεί πλέον σταθερό προσανατολισμό της δημόσιας διοίκησης και όχι εφάπαξ διαδικασία.

5. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Η εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ γίνεται πλέον πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Τα ΚΕΠ ενισχύονται και παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες online, με μία αίτηση, στη στιγμή. Ήδη οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν, απλά και άμεσα, μεταξύ άλλων, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά δημοτολογίου (βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ), κ.ά. Μέσα στους επόμενους μήνες οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και σε σχέση με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το e-παράβολο και τα πιστοποιητικά στρατολογίας.

6. Καλή νομοθέτηση
Τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο για τη μείωση της πολυνομίας και της κακονομίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός απλού και σαφούς ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η προαγωγή της πολιτικής για την καλή νομοθέτηση και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Θα χαρτογραφηθούν και αξιολογηθούν οι νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις προς κατάργηση ή απλούστευση.

7. Νέο σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων
Το πλαίσιο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, καθιστά τη διαδικασία άνευ ουσίας. Πρώτη φορά θεσμοθετείται με τη συγκριτική αξιολόγηση ο προσδιορισμός των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας. Σύντομα θα θεσμοθετηθεί μόνιμο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, που θα δίνει κίνητρα στον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του.

8. Μισθολόγιο
Σχεδιάζεται ο εξορθολογισμός του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος είναι η βέλτιστη και πιο ορθολογική αξιοποίηση -χωρίς μείωση- της συνολικής ετήσιας μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου, η οποία μεταξύ 2009 και 2013 έχει μειωθεί κατά 8,75 δισ. ευρώ (από 24,5 δισ. ευρώ το 2009 σε 15,75 δισ. ευρώ σήμερα). Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου πρέπει να είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και τη θέση ευθύνης που έχει.

9. Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο
Καταργείται η στείρα μοριοδότηση μόνο των «στατικών» χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.), που αποτελούσε το κύριο και σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων. Ενεργοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις και οι δομημένες συνεντεύξεις. Στόχος είναι να εντοπίζεται κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης να καλύπτεται από τον υπάλληλο που διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες, διοικητικές ικανότητες και εμπειρία.

10. Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας
Σχεδιάζεται ένα νέο, καινοτόμο σύστημα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων, αποσυνδεδεμένο από ενδεχόμενη απόλυση. Δημιουργείται, με άλλα λόγια, μια εσωτερική αγορά εργασίας, με αξιοκρατικά κριτήρια, που ενσωματώνει το ισχύον σύστημα με τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, με το «πάντρεμα» των προσόντων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.

11. Ενίσχυση πειθαρχικής ευθύνης
Αναβαθμίζονται και ενισχύονται τα ελεγκτικά σώματα. Η απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης επιταχύνεται. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών συνεχίζεται και επεκτείνεται.Το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με επιθεωρητές και ανώτερα στελέχη του Δημοσίου προχωρούν σε επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις της μετατροπής, αυτοδίκαια θα λύεται η σχέση εργασίας με απόφαση του ΑΣΕΠ.

12. Ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα ΥΔΜΗΔ
Προγραμματίζεται περαιτέρω ανάπτυξη του portal data.gov.gr ως ενός κεντρικού καταλόγου ανοιχτών δημόσιων δεδομένων που θα παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα όλων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.
Αναβαθμίζεται το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (απογραφή) μέσω της επέκτασης των υπαγόμενων, σε αυτό, φορέων (προσθήκη ΝΠΙΔ), καθώς και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων εκροών (reports).
Προχωράει η ποιοτική αναβάθμιση του κυβερνητικού ιστοτόπου «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ουσιαστική βελτίωση της προσβασιμότητας και φιλικότητας προς το χρήστη.

Διάσπαση του νόμου 2643/98 απαιτεί η ΕΣΑμεΑ από τα υπουργεία


Με επιστολή που έστειλε η ΕΣΑμεΑ προς τα υπουργεία, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει την τροποποίηση του νόμου 2643/98 ώστε από δω και πέρα να λειτουργήσει αποκλειστικά ΜΟΝΟ προς όφελος των ΑΜΕΑ και για καμιά άλλη κατηγορία του νόμου. Χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή " Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει την προσωπική σας παρέμβαση για την ικανοποίηση πάγιου αιτήματός της που αφορά στην τροποποίηση του νόμου 2643 /1998, ώστε να λειτουργήσει αποκλειστικά προς όφελος των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους" Δυστυχώς η ΕΣΑμεΑ με την επιστολή αυτή παροτρύνει το υπουργείο να αποπέμψει τις υπόλοιπες κατηγορίες προστασίας (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Τέκνα Αναπήρων Πολέμου, Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης) από τον 2643 ώστε να επιτευχθεί η διάσπαση και η αποδυνάμωση όλων των υπολοίπων.
Παρακάτω ολόκληρη η επιστολήΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Πληροφορίες: Ελ. Μπαρμπαλιά
Αθήνα/Athens: 03.04.2014
                                Αρ. Πρωτ. / Ref. Nr: 1789


Προς:-κ. Ευ. Χριστοφιλοπούλου,
               Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ.
                Διακυβέρνησης
- κ. Β. Κεγκέρογλου,
     Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης,
     & Πρόνοιας

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Ε.Σ.Α.μεΑ.: Απαιτούνται ταχύτατες διαδικασίες για την τροποποίηση του νόμου 2643/98 και την έκδοση γενικών και ειδικών προκηρύξεων του νόμου»

Κύριοι Υφυπουργοί,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει την προσωπική σας παρέμβαση για την ικανοποίηση πάγιου αιτήματός της που αφορά στην τροποποίηση του νόμου 2643 /1998, ώστε να λειτουργήσει αποκλειστικά προς όφελος των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους. Παράλληλα με την ανωτέρω διαδικασία της τροποποίησης του νόμου απαιτείται η άμεση έκδοση της προκήρυξης των θέσεων του δημοσίου τομέα (άρθρο 3) και της προκήρυξης της παρ. 8 του άρθρου 2 των θέσεων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Είναι γνωστό ότι η τελευταία προκήρυξη των θέσεων του δημοσίου τομέα (άρθρο 3 «Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ») εκδόθηκε το έτος 2008. Αυτό σημαίνει ότι το 5% των θέσεων των γενικών προκηρύξεων του ΑΣΕΠ του έτους 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 έως και σήμερα, που αντιστοιχούν στο ν. 2643/98, και κρατούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ για το σκοπό αυτό, καθώς και εκατοντάδες θέσεις προηγούμενων προκηρύξεων -με εξαίρεση μόνο της τελευταίας προκήρυξης του Υπουργείου Οικονομικών- που δεν έχουν πληρωθεί και μένουν κενές, δυστυχώς δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη!!!

Όλα αυτά τα χρόνια εκατοντάδες θέσεις για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που προστατεύονται από το ν. 2643/98 λιμνάζουν στα συρτάρια των υπουργείων. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία στερούνται το αναφαίρετο δικαίωμα της εργασίας τους με ανυπολόγιστες οικονομικές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Πληροφορηθήκαμε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας ότι με υπηρεσιακό της έγγραφο ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι θέσεις που έχουν κρατηθεί από τις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ υφίστανται και δεν έχουν καταργηθεί εξαιτίας των τελευταίων εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων.

Κύριοι Υφυπουργοί,

Ζητούμε με δική σας απόφαση, να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση των γενικών και ειδικών προκηρύξεων των θέσεων του ν. 2643/98 (άρθρου 3, παρ. 8 του άρθρου 2) που έχουν καθυστερήσει πέντε και πλέον έτη.

Σε αναμονή των ενεργειών σας για την άμεση έκδοση των γενικών και ειδικών προκηρύξεων του νόμου. Από δω και στο εξής καμία καθυστέρηση πλέον δεν δικαιολογείται.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΙ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                                                ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


Πίνακας Αποδεκτών
  • Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
  • Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλου
  • Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Υποεπιτροπή για τη μελέτη των θεμάτων των ατόμων με αναπηρία
- Γεν. Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Στεφάνου
  • Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας κ. Αν. Στρατινάκη
  • Διεύθυνση Προσλήψεως Προσωπικού, Τμήμα Διαγωνισμών και Επιλογών
  • Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
- Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Υπουργείου Εργασίας
  • Διοικητή ΟΑΕΔ
  • Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Εξαιρούνται από τις απολύσεις οι υπάλληλοι των κατηγοριών του νόμου 2643/98

Συνάντηση μέσα στην ημέρα θα έχει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τους επικεφαλείς των κατηγοριών (ΕΣΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΉΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ) για να επικυρώσουν αυτό που συζητούσαν τις τελευταίες βδομάδες και έχουνε συμφωνήσει και έχει να κάνει με τις απολύσεις και τις διαθεσιμότητες των δημοσίων υπαλλήλων που ανήκουν στους νόμους 2643/98 και 1648/86. 

Σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν προστατεύονται πλήρως όλοι όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, ακόμη και στην περίπτωση που καταργηθεί κάποια υπηρεσία ή οργανισμός, θα γίνει μετάταξη σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου στον ίδιο νομό που υπηρετούσε ο υπάλληλος. 

Καθυστέρησε η συγκεκριμένη συνάντηση λόγω της ψήφισης του Πολυνομοσχεδίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και γι' αυτό θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη. 

Ακόμη, για να μην ληφθεί ως μια ακόμη προεκλογική υπόσχεση ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως θα υπάρξει εγκύκλιος από το υπουργείο και θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ακόμη και πριν το Πάσχα.

Έτσι μπαίνει ένα τέλος στην αγωνία των επιτυχόντων του νόμου 2643//98 για το μέλλον τους και θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία τους. 

Θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και όταν αυτές υπάρξουν θα γίνει νέα ανάρτηση

ΠΗΓΗ: