Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Εξαιρείται ο 2643 από το πάγωμα των διορισμών που ισχύει μέχρι το τέλος του 2016

Σύμφωνα με το νέο νόμο με τίτλο “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις” οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν πετύχει σε διαγωνισμό στον οικείο δήμο. Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι διορισμοί προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν.2643/1998."
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ΄ υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται.
Το συγκέκριμένο εδάφιο του Μνημονίου ανέφερε τα εξής:
Οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ A' και B' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την 31. 12.2016.
Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.
 Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 αναφέρει τα εξής:
Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους προσλή− ψεις εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Τετραμελή Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, με βάση τις προτεραιότητες και τις ανά− γκες, όπως προκύπτουν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, στο σύνολο των φορέων του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

Πηγή: myota.gr/

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Προτάσεις για το νόμο 2643 και το εργασιακό των ΑμεΑ

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ Ι. Καραβοκύρη είχε τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία της Ε.Σ.Α.μεΑ., αποτελούμενη από τον πρόεδρό της Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον αντιπρόεδρο Θ. Κλεισιώτη, τον ταμία Κ. Γαργάλη και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου Η. Μαργιόλα. Θέματα για το εργασιακό ζήτημα των ΑμεΑ και ειδικά για το νόμο 2643 (προστατευόμενες κατηγορίες ΑμεΑ, πολύτεκνες οικογένειες, τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, κλπ), ήταν αυτά που κυριάρχησαν.

Όπως αναφέρει η εθνική συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.): «Η αντιπροσωπεία κατέθεσε στον κ. Καραβοκύρη τις προτάσεις της για τη συνολική αναμόρφωση του ν. 2643, σχετικά με τα εργασιακά των ατόμων με αναπηρία. Ο νόμος αυτός είναι μεν ο μοναδικός που παρέχει μία στοιχειώδη προστασία στα άτομα με αναπηρία, όμως, έχει χρονοβόρες διαδικασίες, και καταστρατηγείται, αφού οι θέσεις τόσο του άρθρου 3 (δημόσιος τομέας ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) όσο και του άρθρου 2 (ιδιωτικός και ευρύτερος δημόσιος τομέας) δεν προκηρύσσονται ετησίως όπως ορίζει ο νόμος, αλλά έχουν προκηρυχθεί μόνο τα έτη 1998,  2002,  2004, 2008 και 2014.

Τα τελευταία χρόνια επιχειρήθηκε πολλές φορές η τροποποίηση του ν.2643, ώστε ο νόμος να συμπεριλάβει νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Η τελευταία προσπάθεια για την αναμόρφωση του ν.2643/98 που επιχειρήθηκε φέτος, δείχνει ότι βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση η όλη διαδικασία.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των προτάσεών του αναπηρικού κινήματος είναι η συμπερίληψη των θέσεων του δημόσιου τομέα που αντιστοιχούν στο ν. 2643/98 στις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ώστε να μην προκηρύσσονται από τον ΟΑΕΔ και δημιουργείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Παράλληλα, πρόκειται για ζήτημα εξορθολογισμού, καθώς και ίσης μεταχείρισης.

Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων με τον κ. Καραβοκύρη, που θα εισηγηθεί, μαζί με την Ε.Σ.Α.μεΑ., την αλλαγή του νόμου στο υπουργείο Εσωτερικών, που ήδη εξετάζει θετικά το ζήτημα. Μάλιστα ήταν ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών Π. Κουρουμπλής που προώθησε τη συνάντηση μεταξύ ΑΣΕΠ και Ε.Σ.Α.μεΑ.».
Πηγή ert.gr

Συνάντηση Ε.Σ.Α.μεΑ. με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τ. Αλεξιάδη

Ανάγκη να μην πληρώσουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους την κρίση
Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Τ. Αλεξιάδη είχε την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία της Ε.Σ.Α.μεΑ., αποτελούμενη από τον πρόεδρό της Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οργανωτικό γραμματέα Αντώνη Χαροκόπο, τον Ταμία Κώστα Γαργάλη, το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας Ρούλα Λάγιου και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου Ηλία Μαργιόλα.
Η συνάντηση αφορούσε στο σύνολο των φορολογικών προτάσεων και αιτημάτων για την οικονομική προστασία των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες.


Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Και οι τρίτεκνες οικογένειες εντάσσονται, με πρόσθετη μοριοδότηση, στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2643/1998

Στους προστατευόμενους του Νόμου 2643/1998 θα ενταχθούν και οι τρίτεκνοι, σύμφωνα με ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο Παράλληλο Πρόγραμμα. Όπως αναφερόταν στην αιτιολογική Έκθεση, εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του
Ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» οι τρίτεκνες οικογένειες. Κατ’ εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών περί ενίσχυσης της οικογένειας και της δημογραφικής πολιτικής, παρέχεται ομοιόμορφη προστασία και στην κατηγορία των τρίτεκνων οικογενειών, τόσο διά της πρόβλεψης πρόσληψης αυτών σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου φορέα, όσο και δια της πρόβλεψης πρόσληψης ή διορισμού σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μέσω της μοριοδότησης των γονέων τριών τέκνων και ενός από τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών.
Τι περιλαμβάνουν οι νέες ρυθμίσεις
Ακολουθούν οι νέες ρυθμίσεις:
1.Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς µε τέσσερα (4) τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαµος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.»
Μετά την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ο αριθµός των µορίων για τους τρίτεκνους γονείς, µε βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής: Για γονέα µε τρία τέκνα διακόσια (200) µόρια.
Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση, που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) µόρια.»
Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ο αριθµός των µορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, µε βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής: Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) µόρια. Αν µεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.»

Πηγή: elliniki-gnomi.eu

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΕΑΠ: Χρηματοδοτείται το πτυχίο για τους δημοσίους υπαλλήλους ΔΕ

Προπτυχιακό πρόγραμμα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο για δημοσίους υπαλλήλους

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών θεσπίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), με γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στο οποίο συμμετέχουν υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημόσιου τομέα. Προς το σκοπό αυτό, το ΥΠΕΣΔΑ συνάπτει, σε ετήσια βάση, προγραμματική Συμφωνία με το ΕΑΠ, όπου καθορίζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων δημοσίων υπαλλήλων, το ύψος της χρηματοδότησης και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η εν λόγω χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική συμφωνία για τετραετή συμφωνία. Όπως αναφέρει το άρθρο 44 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου, η χρηματοδότηση για το εν λόγω Πρόγραμμα του ΕΑΠ δίδεται μέσα από σχετικό ΚΑΕ του ειδικού φορέα 07-510 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΣΔΑ και το ύψος της ανέρχεται σε ποσό ίσο με 50% των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική Συμφωνία, για τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα έτη. Το προπτυχιακό πρόγραμμα θα έχει ως γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (δημόσιο management) και θα απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εν λόγω πρόγραμμα καταρτίζεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών προς τα αρμόδια όργανα του ΕΑΠ και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.