Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Β. Κεγκέρογλου: Ξεκινούν οι διαδικασίες για τις προσλήψεις ΑμεΑ στο Δημόσιο

Ξεκινούν σύντομα οι διαδικασίες για την κάλυψη σε ποσοστό 5%, των θέσεων που προκηρύσσονται στο δημόσιο από άτομα με αναπηρία και άλλες προστατευόμενες κατηγορίες, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2643/98, τα ΑμεΑ, οι πολύτεκνοι και άλλες προστατευόμενες κατηγορίες μπορούν να προσληφθούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στα ΝΠΔΔ και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταλαμβάνοντας τα 3/8 του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχούν σε κάθε διαγωνισμό προσλήψεων.
Η σχετική διάταξη είχε ατονήσει λόγω της αναστολής διορισμών έως το 2016.
Πρόσφατα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως «ξεπάγωσαν» οι διορισμοί ατόμων που ανήκουν σε αυτές της κατηγορίες και είχαν πετύχει σε προκηρύξεις προηγούμενων ετών για θέσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Mιλώντας στο ΑΜΠΕ, ο υφυπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρία έχει ήδη συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας, ειδική επιστημονική επιτροπή υπό τον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κοκκόρη, η οποία αναμένεται να προσθέσει κατηγορίες στις 43 που υφίστανται και δίνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη, χωρίς να απαιτείται οι ασφαλισμένοι να«περνούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
Πρόσφατα, επίσης, και προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για την εξέταση των αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας, αποφασίστηκε με νομοθετική ρύθμιση η μόνιμη υπαγωγή στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ των γιατρών που συμμετείχαν στις επιτροπές ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, ανά μήνα με σκοπό τη δραστική μείωση του χρόνου αναμονής των εκκρεμών αιτημάτων.
Ήδη, για το διάστημα από 20 έως 28 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματιστεί 540 επιτροπές, για την εξέταση 11.734 αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας και για το Μάρτιο 1.393 επιτροπές για την εξέταση 28.917 αιτημάτων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Διορισμός επιτυχόντων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ από προστατευόμενους του ν. 2643/98

Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς όλα τα Υπουργεία, που αφορά την εύρεση κενών οργανικών θέσεων που αναζητούνται για τους επιτυχόντες των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και αναμένει την απάντηση μέχρι τις 28/02/2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014
ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1 /335/οικ.4259
ΠΡΟΣ:1. Όλα τα Υπουργεία
              - Δ/νσεις Διοικητικού
              - Δ/νσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων
            2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
              - Δ/νσεις Διοικητικού
              - Δ/νσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων
           3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
             - Δ/νσεις Διοίκησης
          4. ΑΣΕΠ
          5. Ανεξάρτητες Αρχές
ΚΟΙΝ. - Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών
            - Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων όλων των Υπουργείων

Ταχυδρ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχυδρ. Κώδικας : 106 74 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μαρία Ζωγράφου
Αριθ. Τηλ. : 213 1313249
FAΧ : 213 1313229

Θέμα: Διορισμός επιτυχόντων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ από προστατευόμενους του ν. 2643/98 που έχουν τοποθετηθεί σε Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού.


Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016" (ΦΕΚ 222 / Α / 12.11.2012), οι προσλήψεις ατόμων κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως την 31.12.2016.

Στο πλαίσιο της προστασίας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4210/2013, βάση των οποίων η τοποθέτηση των επιτυχόντων που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2643/98, δύναται να πραγματοποιηθεί σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, εκδόθηκε η ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/310/οικ.34189/20-12-2013 Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία τοποθέτησής τους σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε πίνακα με τον αριθμό των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναζητούμε κενές θέσεις και παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το αργότερο μέχρι τις 28-02-2014, τον αριθμό των κενών θέσεων, αντίστοιχων κατά περίπτωση κλάδων ή ειδικοτήτων,
σε υπηρεσίες ή σε φορείς σας στους νομούς που έχουν δηλώσει οι διοριστέοι, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipp@ydmed. gov.gr. Διευκρινίζεται ότι τα προσόντα διορισμού προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, ενώ εάν από τον οργανισμό της Υπηρεσίας σας τίθενται πρόσθετα προσόντα για το διορισμό σε κλάδο ή ειδικότητα από τις αναγραφόμενες στον πίνακα (π.χ. εμπειρία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση ξένης γλώσσας), θα πρέπει αυτά να αναφερθούν στο σχετικό απαντητικό έγγραφο.
Επισημαίνεται ότι οι φορείς οι οποίοι έχουν κενές θέσεις τις οποίες θα τις διαθέσουν, σύμφωνα με το παρόν έγγραφο, δεν θα πρέπει να τις προκηρύξουν προς πλήρωση με άλλο τρόπο (διορισμός, μετάταξη κ.λ.π.) μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των εν λόγω επιτυχόντων.
Στο συνημμένο πίνακα παρέχεται η απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με την κατηγορία / κλάδο καθώς και το νομό προτίμησης των διοριστέων. Ο Γενικός Γραμματέας Δ. Στεφάνου


ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ (ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ) 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ (ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ) 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ) 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 26
ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Η΄ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 30

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) 1
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 3

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 2

ΑΡΤΑΣ

ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 2
ΗΛΕΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 2

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕ (ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΔΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 4

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 2

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 2

ΚΟΖΑΝΗ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΔΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 2

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΕ (ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

ΠΕΛΛΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ (ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 2

ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1

ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2

ΧΑΝΙΩΝ
ΥΕ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 2

ΧΙΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ /ΤΕ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) 1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 155

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2643/1998 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14863/19-06-2008

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘ.9 ΤΟΥ Ν.2643/1998

Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 01/30-01-2014 συνεδρίασης της, σχετικά με την πλήρωση θέσεων από τους επιλαχόντες, της υπ’ αρίθμ. 14863/19-06-2008 δημοσιευθείσας Προκήρυξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ. Ειδικότερα, παραθέτει συνημμένα τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, όπως αυτοί προέκυψαν από τη μοριοδότηση των επιλαχόντων, όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική προκήρυξη.

Παρακάτω ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ  για τους 41 επιλαχόντες στην περιφέρεια Αττικής και Νήσων


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΔΕ ΑΜΕΑ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 4618 ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 602 315 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
2 4504 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 751 321 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
3 3933 ΝΤΑΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 638 342 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
4 4957 ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΙΡΗ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ 757 344 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ-ΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ
5 3827 ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΡΟΣ 763 346 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
6 1645 ΚΟΥΤΟΥΚΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 758 349 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΔΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 5059 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 665 122 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΣΙΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2 4347 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 484 133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΔΕ ΤΕΚΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 1287 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 235 497 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2 5026 ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 255 502 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΔΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 788 ΚΟΝΤΟΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 231 733 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΥΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2 4030 ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ 281 736 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΠΕ ΑΜΕΑ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 801 ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 739 187 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2 3540 ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 688 192 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3 4908 ΖΕΡΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 729 198 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4 212 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 794 199 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΥΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΠΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 4826 ΓΡΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΣ 532 14 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2 4560 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 542 15 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3 5064 ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 619 33 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΩΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΠΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 2809 ΚΑΡΚΑΒΙΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 250 715 ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΤΕ ΑΜΕΑ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 1062 ΦΑΡΔΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 702 297 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2 451 ΙΝΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 619 308 Ε.Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΑΘΗΝΩΝ) ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  TE ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 612 ΓΡΙΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 578 91 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΥΕ ΑΜΕΑ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 250 ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 738 373 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 867 ΚΙΩΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 715 385 ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 3712 ΓΚΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 744,4 395 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
4 771 ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 755 397 «417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.» ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
5 2831 ΜΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 754 399 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΥΕ ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 4704 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 967,6 698 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
2 2942 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 908,8 699 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΥΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 436 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 735 159 ΙΚΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2 1805 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΧΡΗΣΤΟΣ 532 163 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
3 1754 ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΣ 685 164 ΙΚΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
4 1840 ΡΑΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 832 176 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
5 1809 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 797 177 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΕ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΥΕ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 3576 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 225 597 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 2599 ΜΑΝΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 245 598 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
3 780 ΣΑΡΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 224 604 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
----------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΥΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 3381 ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 271 756 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2 1439 ΑΛΕΓΙΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 283 760 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ
3 3354 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 271 769 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
 ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ