Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2643/1998 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2643/1998 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14863/19-06-2008

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘ.9 ΤΟΥ Ν.2643/1998

Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 06/15-05-2014 συνεδρίασής της, σχετικά με την πλήρωση θέσεων από τους επιλαχόντες, της υπ’ αριθμ. 14863/19-06-2008 δημοσιευθείσας Προκήρυξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ. Ειδικότερα, παραθέτει συνημμένα τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, όπως αυτοί προέκυψαν από τη μοριοδότηση των επιλαχόντων, όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική προκήρυξη.

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Ειδική Άδεια και Μειωμένο Ωράριο για ΑμεΑ

Τώρα που τελειώνει ο γολγοθάς των διορισμών όλων των επιτυχόντων ένα θέμα που απασχολεί πολλούς από τους επιτυχόντες είναι η ειδική άδεια των 6 ημερών και το μειωμένο ωράριο. Πολλοί κατα καιρούς έχουν ρωτήσει βάσει ποιού νόμου γίνεται αυτό και ποιοι ακριβώς το δικαιούνται.
Σας πληροφορούμε λοιπόν σε ότι αφορά την ειδική άδεια των 6 ημερών να ανατρέξετε στον νόμο 3528 (ΦΕΚ τεύχος Α/26/2007) στο άρθρο 50 που αναφέρεται στις ειδικές άδειες και συγκεκριμένα στην 4η παράγραφο που λέει

"4.  Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την  υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας."

Για δε το μειωμένο ωράριο αναφέρεται στο νόμο 3731 (ΦΕΚ τεύχος Α/263/2008) αρθρο 30 παράγραφος 8 που αναφέρει τα εξής:

8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) τροποποιούνται ως ακολούθως:

«4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το πο−
σοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. 


5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα.»

Αποχή από την αξιολόγηση παρά τις απειλές του Υπουργείου

Μετά την δικαστική απόφαση με εγκύκλιο του ο Γ.Γ. Του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καλεί στην εφαρμογή των σταδίων της αξιολόγησης μέχρι το τέλος του μήνα , προειδοποιώντας με πειθαρχικές διώξεις , όσους δεν συμμορφωθούν

Η εγκύκλιος αυτή προκάλεσε την αντίδραση της ΑΔΕΔΥ, η οποία και έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «αντιδημοκρατικό και αυταρχικό κατήφορο» του αρμοδίου Υπουργείου, καλώντας παράλληλα τους δημοσίους υπάλληλους να συνεχίσουν την αποχή από τη διαδικασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ:

«Η ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεχίζοντας τον αντιδημοκρατικό και αυταρχικό της κατήφορο στέλνει σήμερα, Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, μια απαράδεκτη πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά και νομικά εγκύκλιο προσπαθώντας να εκφοβίσει τους υπαλλήλους για να προωθήσει τα σχέδιά της, να κατασκευάσει νέες δεξαμενές για διαθεσιμότητα και απολύσεις.

Με ένα έγγραφο – μνημείο αυθαιρεσίας, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση απειλεί με πειθαρχικές διώξεις εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους που «δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις».
Υπενθυμίζουμε στο Γενικό Γραμματέα του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. τα εξής:

Η προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζόμενων είναι παντελώς έωλη νομικά, δεδομένου ότι οι πρωτόδικες αποφάσεις των δικαστηρίων δεν είναι εκτελεστές ενώ το τεκμήριο της νομιμότητας κάθε απεργίας, κατά την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, εκτείνεται μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης.

Το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου για την απαγόρευση συνέχισης της Απεργίας - Αποχής με τη συγκεκριμένη μορφή, διάρκεια και αίτημα απορρίφθηκε από το Δικαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση στη συγκεκριμένη μορφή απεργιακής κινητοποίησης δεν συντρέχει μη εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων – παρακώλυση της υπηρεσίας – ή η αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία. Επομένως είναι παράνομη και εκβιαστική η επίκληση θεμάτων πειθαρχικού δικαίου κατά
το χρόνο μάλιστα που δεν έχει κηρυχθεί εκτελεστή η πρωτόδικη απόφαση.

Είναι φανερό ότι η ηγεσία του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. και με το σημερινό της έγγραφο επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε πανικό μπροστά στην καθολική άρνηση των Δημοσίων Υπαλλήλων να συνεργήσουν στις απολύσεις δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων τους.

Είναι ενδεικτικό ότι υποχρεώνεται σήμερα το Υπουργείο να προχωρήσει στην 3η παράταση των προθεσμιών ευελπιστώντας ότι με εκβιασμούς και απειλές θα «νουθετήσει» το Δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο που συνεχίζει να αγωνίζεται.

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που και σήμερα (15/7/2014), ημερομηνία που έληξε η προθεσμία κατάθεσης των Φύλλων Αξιολόγησης, τα παρέδωσαν κατά δεκάδες χιλιάδες στα σωματεία τους στέλνουν σαφή μηνύματα:
Και η νέα κυβερνητική επιχείρηση τρομοκράτησης και εκφοβισμού θα πέσει στο κενό.
Η Απεργία – Αποχή από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την αξιολόγηση συνεχίζεται κανονικά και νόμιμα.»

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Αξιολόγηση προσωπικού: απλά, ερασιτέχνες ή και επικίνδυνοι;

Μέρες αξιολόγησης. Η εποχή που όλοι αξιολογούνται. Έφτασε η ώρα να βρεθούν ποιοι δουλεύουν και ποιοι όχι. Από δω και πέρα θα ξεχωρίσει η «ήρα από το στάρι». Η αξιολόγηση θα μας ανακαλύψει τους «καλούς» και θα αποκαλύψει τους «κακούς» δημοσίους υπαλλήλους. Αυτά και άλλα πολλά «δημοσιογραφικά», «τηλεσχολιαστικά» και «να ’χαμε να λέγαμε» ακούγονται, γράφονται και «διαλέγονται» για την επικείμενη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
Κατ’ αρχήν τι είναι η αξιολόγηση; Είναι η κρίση της επίδοσης του εργαζομένου όσον αφορά στη δουλειά του, βασισμένη σε στοιχεία πέραν της απλής μέτρησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Η αξιολόγηση βοηθάει στην:
∗ Ύπαρξη πληροφοριών για να ληφθούν αποφάσεις σχετικές με προαγωγές, αυξήσεις μισθών, απολύσεις, μετακινήσεις.
∗ Ύπαρξη κάποιου κοινού τρόπου σύγκρισης των εργαζομένων.
∗ Ενίσχυση και καθοδήγηση της ανάπτυξης των υφισταμένων.
∗ Δημιουργία καλύτερων και περισσότερο ανταγωνιστικών προϊσταμένων.
Αυτά κάνει η αξιολόγηση και γι’ αυτό υπάρχει και χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα, η αξιολόγηση που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα, ήταν μια «καρικατούρα», όπου ο υπάλληλος αξιολογούσε τον εαυτό του βάζοντας σχεδόν πάντοτε τον μέγιστο βαθμό και ο προϊστάμενος τον αξιολογούσε πάνω σε κάποιες γενικού τύπου και εν πολλοίς, ασαφείς ερωτήσεις-διατυπώσεις. Ουσιαστική αξιολόγηση δεν υπήρχε και λαμβάνονταν υπόψη όταν ήθελε η Διοίκηση να δικαιολογήσει τις επιλογές της (ή εκείνοι που φρόντιζαν για τις επιλογές).
Στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού υπάρχουν επιγραμματικά τα παρακάτω συστήματα (η καταγραφή δεν είναι αποκλειστική ούτε αρκούντως αναλυτική – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν περισσότερα για την αξιολόγηση σε σχετικά εγχειρίδια μάνατζμεντ ή διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού).
1. Η ιεράρχηση: Είναι η σύγκριση ενός ατόμου με τους άλλους, με στόχο να ιεραρχηθεί η αξία του. Ένας δύσκολος στόχος, γιατί αυτός που αξιολογεί πρέπει να ιεραρχήσει πολλά άτομα. Συνήθως εφαρμόζεται η «ανά δύο άτομα» ιεράρχηση.
2. Οι γραφικές κλίμακες: Ο εργαζόμενος που αξιολογείται μπορεί να διαλέξει μεταξύ πολλαπλών απαντήσεων σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: (α) τα χαρακτηριστικά του εργαζόμενου (κίνητρα, εξάρτηση, κ.ά.) και (β) τις συνεισφορές στην εργασία του (ποιότητα και ποσότητα της εργασίας).
3. Ο κατάλογος ελέγχων: Δεν μετριέται η επίδοση του εργαζόμενου, αλλά καταγράφεται. Συνήθως τίθενται ειδικές βαρύτητες σε κάποιες ερωτήσεις (αυτές που έχουν μείζονα ή ελάσσονα σημασία για τον αξιολογητή).
4. Η αυξητική κλίμακα συμπεριφοράς: Μετριούνται κρίσιμα γεγονότα (σημαντικά γεγονότα) που μπορούν να διακρίνουν την επιτυχία από την αποτυχία. Ο αξιολογητής καθορίζει ποια είναι τα κρίσιμα γεγονότα όταν ο εργαζόμενος υλοποιεί μια εργασία.
5. Οι κλίμακες προσδοκώμενης συμπεριφοράς: Καθορίζονται τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας δουλειάς, όσον αφορά στην επίδοση του εργαζομένου. Όλες οι προσδοκώμενες συμπεριφορές καταγράφονται και μπαίνουν σε μια σειρά. Οι συμπεριφορές ιεραρχούνται με βάση ποιες είναι οι επιθυμητές και δημιουργείται η αντίστοιχη κλίμακα. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα, πολύπλοκη, δαπανηρή και απαιτεί εξειδικευμένους αξιολογητές.
Συμπληρωματικά στα παραπάνω συστήματα «έρχεται» η προσωπική συνέντευξη αξιολόγησης, όπου ο προϊστάμενος καλεί τον αξιολογούμενο για να συζητήσουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Υπάρχουν τρία βασικά είδη προσωπικής συνέντευξης:
• “Λες και πουλάς”: Ο αξιολογητής αναφέρει στον αξιολογούμενο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του όπως προέκυψαν από την αξιολόγηση και του προτείνει τρόπους βελτίωσης και διόρθωσης των λαθών.
• “Λες και ακούς”: Ο αξιολογητής αναφέρει στον αξιολογούμενο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του όπως προέκυψαν από την αξιολόγηση. Τον ακούει και του προτείνει τρόπους βελτίωσης.
• “Επίλυση προβλημάτων”: Ο προϊστάμενος συζητάει με τον υφιστάμενο πως θα λυθούν τα προβλήματα, αναφέροντας πιθανές περιπτώσεις και ζητώντας από αυτόν να βρει τις λύσεις.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η «πολυεπίπεδη αξιολόγηση της επίδοσης», η αξιολόγηση των 360 μοιρών. Το στέλεχος αξιολογεί τον υφιστάμενο, ο υφιστάμενος το στέλεχος, τη διοίκηση και τον οργανισμό και οι πολίτες-πελάτες τον οργανισμό στο σύνολό του. Κατ’ αυτό τον τρόπο, συλλέγονται οι περισσότερες δυνατές πληροφορίες, όχι μόνο για την εργασιακή επίδοση του ατόμου, αλλά και του συνόλου του οργανισμού και διασφαλίζεται σε υψηλό επίπεδο η αντικειμενικότητα του συστήματος αξιολόγησης.
Τώρα ποιά είναι η σχέση όλων των παραπάνω με αυτό που ζητείται να εφαρμοσθεί και με τις ποσοστώσεις που δεν υφίστανται σε κανένα σύστημα αξιολόγησης; Αυτά είναι «άλλου παπά ευαγγέλιο». Η αξιολόγηση με προκαθορισμένα ποσοστά είναι μια πραγματική «εφεύρεση» που ακόμα και τα πιο νεοσυντηρητικά μυαλά θα δυσκολεύονταν να ζητήσουν την εκτέλεσή της. Το μάνατζμεντ «γύρισε ανάποδα» και ό,τι λένε τα βιβλία φαντάζουν ως «παραμύθια της Χαλιμάς». Τα ποσοστά «φτιάχνονται» όταν υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι ένα τμήμα του εργαζόμενου πληθυσμού είναι ικανοί και έξυπνοι και ένα άλλο ανίκανοι και βλάκες. Η ευγονική σε όλο της το μεγαλείο!
Κλείνοντας την μικρή «παρουσίαση» της αξιολόγησης, αυτή υλοποιείται αφού έχουν επιλεχθούν οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι. Η επιλογή των προϊσταμένων είναι αναγκαία συνθήκη για την αξιολόγηση των υφισταμένων τους, όπως και η εκπαίδευση στην αξιολόγηση που πρέπει να λάβουν. Πώς όμως επιλέγονται οι προϊστάμενοι; Ποιοί επιλέγονται για προϊστάμενοι; Τις απαντήσεις, τις δίνεται εσείς. Μέχρι να φτάσουμε σε μία αξιοκρατική, δημοκρατική και διαφανή επιλογή, η αξιολόγηση παραμένει «μετέωρη» και ένα ζητούμενο για μια αποτελεσματική και ορθολογική δημόσια διοίκηση. Θα υπάρχει μόνο ως πρόφαση απολύσεων, μετακινήσεων, ανακατατάξεων και διαφόρων «γκρίζων» αλλαγών.

Πηγή: http://tvxs.gr