Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Χορήγηση ειδικής άδειας του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα

Ο συνάδελφος Βαγγέλης Καλύβας έστειλε για δημοσιοποίηση την επιστολή που έστειλε το υπουργείο εσωτερικών στην ΕΣΑμεΑ στις 4 Μαρτίου 2009 με θέμα:

«Χορήγηση ειδικής άδειας του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα»

Και είναι η εξής:

          Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 594/16.2.2009 εγγράφου σας, το οποίο αφορά στη χορήγηση της ειδικής άδειας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα σε υπαλλήλους που έχουν αναλάβει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμων με αναπηρία ή βαριά νοητική καθυστέρηση, σας πληροφορούμε τα εξής:
          Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 1518  και 1676) ο ορισμός κάποιου προσώπου ως δικαστικού συμπαραστάτη συνεπάγεται ότι αυτό πλέον αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών του συμπαραστατούμενου. Επιπλέον, από τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι, η επιμέλεια ενός προσώπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του, υποχρεώσεις που ουσιαστικά αντιστοιχούν στο ρόλο του γονέα.
          Ενόψει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι και στην περίπτωση που ένας υπάλληλος ορίζεται, με ανάλογες αποφάσεις, ως δικαστικός συμπαραστάτης ατόμου με αναπηρία, καθίσταται ουσιαστικά γονέας του και ως εκ τούτου, δικαιούται της άδειας των 22 εργασίμων ημερών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα.
          Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις της βαριάς νοητικής στέρησης ή του συνδρόμου Down, η εν λόγω άδεια χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας οι πάσχοντες.

Η προϊσταμένη της δ/νσης
Ευτυχία Λιανού-ΠανάγουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου