Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Πότε γίνεται η "αίτηση θεραπείας"

Για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση θεραπείας θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις, η αίτηση θεραπείας γίνεται επί των πινάκων που θα εκδοθούν μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών. Ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 
Επίσης, προσφυγές / αιτήσεις ακυρώσεως μπορούν να γίνουν κατά κάθε Διοικητικής Πράξης, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά ο ενδιαφερόμενος, αν τυχόν θελήσει να προσφύγει σε Διοικητικά  Δικαστήρια, θα πρέπει να μιλήσει με δικηγόρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου