Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Επιστολή της ΑΣΠΕ προς υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παρακάτω είναι η επιστολή που έστειλε προς τον κ. Βρούρτση η ΑΣΠΕ ενώ όμοια επιστολή έχει σταλεί και προς τους κ.κ. Υπουργούς Μανιτάκη και ΣτυλιανίδηΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΣΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ 14-12-2012
Αξιότιμο
Κύριο Ιωάννη Βρούτση
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Σταδίου 29, ΤΚ 10110 Αθήνα

Κύριε Υπουργέ,
1.       Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκων Ελλάδος  (ΑΣΠΕ) που εκπροσωπεί Πανελλαδικά 182.000 και πλέον πολύτεκνες οικογένειες, με την παρούσα επιστολή, διαμαρτύρεται έντονα και σας μεταφέρει την αγωνία των παιδιών των πολυτέκνων οικογενειών που πέτυχαν στην προκήρυξη του έτους 2008 του νόμου 2643/1998.
          Η ΑΣΠΕ θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει έστω και σε «ώτα μη ακουόντων»  τις Συνταγματικές και νομικές διατάξεις, καθώς και τις συναφείς αποφάσεις του Σ.τ.Ε που προστατεύουν ευθέως τις πολύτεκνες οικογένειες και τις οποίες δυστυχώς η πολιτεία παραβιάζει κατάφορα και προκλητικά.
         Ειδικότερα επικαλούμεθα:
α) Την παρ. 2 του άρθρου 21, με βάση την οποία:
         «Πολύτεκνες οικογένειες…. Έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»
β) Την παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου, με βάση την οποία:
          «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».
(Δ.Ε. Αθηνών: 2762/1998, 2764/1998, 2767/1998, 2160/1989, 2161/1989 κ.α.).
(Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.α.).
2.       Με τα παραπάνω δεδομένα και επειδή ο διορισμός όλων ανεξαιρέτως των παιδιών των πολυτέκων οικογενειών που πέτυχαν στην προκήρυξη του 2008 του Ν. 2643/1998 αποτελεί πρώτιστα ηθική υποχρέωση του κράτους, η οποία έπρεπε ήδη να έχει εκπληρωθεί και επειδή με τη σημερινή δυσχερή οικονομική κατάσταση οι πολύτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβιώσεως, σας παρακαλούμε, Κύριε Υπουργέ, ν’ αναλάβετε άμεσα την πρωτοβουλία εκείνη που θα δώσει αίσια έκβαση στο παραπάνω πρόβλημα που ταλανίζει τις πολύτεκνες οικογένειες.
3.       Για το προκείμενο θέμα σας επισυνάπτουμε σε φωτοτυπία τρεις επιστολές παιδιών πολυτέκνων οικογενειών (Όλγας Παρδάλη-Στέργιου Δούρα-Ευαγγελίας Σαμαρά) που απεστάλησαν στην υπηρεσία μας, από τις οποίες φαίνεται η απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους.
Συνημμένα 3
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ
Ο Πρόεδρος                                   ο Γεν. Γραμματέας                           Ο Διευθυντής


Βασίλειος Θεοτοκάτος           Εμμανουήλ Χρυσόγελος                 Χαράλαμπος ΠαύλοςΤρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλευρό μαςΗ Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για την έλλειψη μέτρων που θα οδηγούσαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού όλων των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98 και των ειδικών προκηρύξεων τυφλών τηλεφωνητών.
Ο διορισμός όλων ανεξαιρέτως των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του 2008 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών του ν. 2643/98 αποτελεί πρώτα και κύρια ηθική υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία θα έπρεπε λόγω της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης να έχει ήδη λάβει ιδιαίτερα μέριμνα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία και τη προστασία των αναφαίρετων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
Σε ότι αφορά τις θέσεις της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών, θα έπρεπε ήδη η Πολιτεία να έχει αναπτύξει εκείνους του μηχανισμούς, ώστε η ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης να είχε γίνει στο σωστό χρόνο, δηλαδή πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Πολλές από αυτές τις θέσεις έχουν επαναπροκηρυχθεί και πολλές αφορούν ακόμα και το έτος 2004!


Η Επιστολή
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                     Αθήνα: 4-12-2012
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά                                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ: 3891

                  
Προς:
κ. Ευρ. Στυλιανίδη, Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αντ. Μανιτάκη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κ. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Ζητούνται συγκεκριμένες ενέργειες για να ολοκληρωθεί ο διορισμός όλων των επιτυχόντων ΑμεΑ της προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98 »

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για την έλλειψη μέτρων που θα οδηγούσαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού όλων των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98  και των ειδικών προκηρύξεων τυφλών τηλεφωνητών.

Στην παρούσα κρίσιμη περίοδο ανακύπτουν τα εξής θέματα που απασχολούν τρεις  κατηγορίες επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του νόμου και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών:

α) επιτυχόντες  της προκήρυξης του 2008 που ανήκουν στο πρώτο 50% του συνόλου των επιτυχόντων για το οποίο υπεγράφη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 344ΤΒ΄/2012) κατανομής τους,  αναμένουν ακόμη την υπογραφή απόφασης διορισμού τους. Οι θέσεις εργασίας αυτών αφορούν ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού. Η υπογραφή απόφασης διορισμού τους σε θέσεις διοικητικού ΔΕ στους ΟΤΑ ¨Α΄ και Β΄ βαθμού δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι τη ψήφιση της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παρ.  ΣΤ΄ του ν. 4093/2012.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα υποπαράγραφο οι προσλήψεις και οι διορισμοί στους ΟΤΑ  και ΝΠΙΔ αναστέλλονται έως και τις 31.12.2016. Πληροφορηθήκαμε ότι βάσει της υποπαραγράφου ΣΤ1 του μεσοπρόθεσμου, η απόφαση διορισμού επιτυχόντων του ν. 2643/98 σε ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού και ΝΠΙΔ δεν υπογράφεται έως ότου δοθούν διευκρινίσεις από το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, παρόλο που η σχετική δαπάνη έχει εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Περαιτέρω αξίζει να επισημάνουμε ότι οι συγκεκριμένοι διορισμοί αφορούν το έτος 2012, και ουδεμία σχέση έχουν με τα έτη 2013-2016. Για το εν λόγω θέμα έχει ασκηθεί έντονη πίεση και από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας στις υπηρεσίες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και Υπουργείου Εσωτερικών.

β) επιτυχόντες της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών σε θέσεις των καταργηθέντων οργανισμών Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. που ανήκουν στο 50% της πρώτης κατανομής της Υπουργικής Απόφασης, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 344/ΤΒ΄αναμένουν ακόμη τη μεταφορά των οργανικών τους θέσεων στον Ο.Α.Ε.Δ.  όπως ήδη έχει συμβεί με τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.. Αδιαμφισβήτητα για λόγους κοινωνικής πρόνοιας και ίσης μεταχείρισης το θέμα απαιτείται να διευθετηθεί άμεσα.

γ) οι υπόλοιποι επιτυχόντες της προκήρυξης που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην απόφαση της πρώτης κατανομής (ΦΕΚ 344/Τβ΄/2012)  αναμένουν την υπογραφή νέας υπουργικής απόφασης για τη δεύτερη κατανομή των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 του έτους 2008. Για αυτούς, δηλαδή το υπόλοιπο 50% των επιτυχόντων, σημειώνουμε ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία μετά την  απαίτηση σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος δεσμεύθηκε για το διορισμό τους εντός του έτους 2013.

Κύριοι Υπουργοί,

Ο διορισμός όλων ανεξαιρέτως των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του 2008 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών του ν. 2643/98 αποτελεί πρώτα και κύρια ηθική υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία θα έπρεπε λόγω της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης να έχει ήδη λάβει ιδιαίτερα μέριμνα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία και τη προστασία των αναφαίρετων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Σε ότι αφορά τις θέσεις της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών, θα έπρεπε ήδη η Πολιτεία να έχει αναπτύξει εκείνους του μηχανισμούς, ώστε η ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης να είχε γίνει στο σωστό χρόνο, δηλαδή πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Περαιτέρω σημειώνουμε ότι πολλές από αυτές τις θέσεις έχουν επαναπροκηρυχθεί και πολλές αφορούν ακόμα και το έτος 2004.

Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε και οφείλετε να λάβετε υπόψη ότι ο νομοθέτης έλαβε πρόνοια για την εξαίρεση των εργαζομένων που έχουν διοριστεί με τις προστατευτικές διατάξεις του ν. 2643/98, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω και όσους εργαζόμενους είναι γονείς σύζυγοι ατόμων με αναπηρία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, από το καθεστώς διαθεσιμότητας. Το αίτημα λοιπόν της εξαίρεσής των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 όπως και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών από τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 παρ. ΣΤ που αφορούν στην αναστολή προσλήψεων και διορισμών ΟΤΑ α, β΄ βαθμού και ΝΠΙΔ από το έτος 2013-2016 έως το έτος 2016 είναι απολύτως δίκαιο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε να αναλάβετε από κοινού πρωτοβουλία:

α) να κατατεθεί άμεσα τροπολογία, βάσει της οποίας θα εξαιρεθούν με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο οι επιτυχόντες της προκήρυξης του ν. 2643/98 θέσεων Διοικητικού ΥΕ και ΔΕ ΟΤΑ Α΄και Β΄ από τις διατάξεις της υποπαράγραφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του ν. 4093/2012 σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλονται έως το έτος 2016 οι προσλήψεις και  διαγωνισμοί στις προαναφερθέντες θέσεις. 
β) να δοθούν οι κατάλληλες διευκρινίσεις και να υπογραφούν άμεσα, πριν τη λήξη του έτους 2012, οι διορισμοί σε φορείς ΟΤΑ β΄ και β΄ Βαθμού που αφορούν στους επιτυχόντες της πρώτης κατανομής.
β) να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για να μεταφερθούν οι θέσεις εργασίας των καταργηθέντων Οργανισμών Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ. των επιτυχόντων της προκήρυξης του ν. 2643/98  στον Ο.Α.Ε.Δ, όπως συνέβη με τις θέσεις των υπολοίπων υπαλλήλων των δύο Οργανισμών.
γ) να υπογραφεί άμεσα Υπουργική Απόφαση κατανομής του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 και της ειδικής προκήρυξης των τυφλών τηλεφωνητών.Κύριοι Υπουργοί,

Σε αναμονή των άμεσων ενεργειών σας για την προστασία αναφαίρετων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.  Τέλος επισημαίνουμε ότι θα ήταν χρήσιμη μία συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να μας ενημερώσετε επί των ενεργειών σας προς θετική κατεύθυνση.

Με εκτίμηση                                                                          

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                       Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                             ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


Πινακας Αποδεκτών:

-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αν. Σαμαρά
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
-Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαραλάμπο Αθανασίου
-Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Κ. Βολουδάκη
-Υφυπουργό Εργασίας κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
-Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών Ι. Ιωαννίδης
-Γεν. Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Στεφάνου
-Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας κ. Α. Στρατινάκη
-Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας κ. Φ. Τσίλλερ
-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σήμερα 3 Δεκεμβρίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε να εορτάζεται την 3η Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ.

Αυτή η ημέρα δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Το 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από μια αναπηρία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Το 80% κατ' εκτίμηση ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία ανέρχεται σε 37 εκατομμύρια άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10% του πληθυσμού. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Επίσημη απογραφή δεν υπάρχει, τα στοιχεία στηρίζονται σε ποσοστά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και των επίσημων φορέων του κράτους. Η πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρίες πάσχουν από νοητική στέρηση.

Εξαιρετικά σημαντικό εκτός των έργων υποδομής είναι το να αποκτήσουμε όλοι μας συνείδηση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην κίνησή τους στην πόλη. Όχι μόνο στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, αλλά στα κτήρια, στις επιχειρήσεις και στα καταστήματα, στους δημόσιους χώρους.

Η Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη «1595», αλλά και τα επτά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών τα οποία πληρούν προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, προσβλέπουν στην ελαχιστοποίηση του κόπου και τον περιορισμό των περιττών μετακινήσεων σε υπηρεσίες, γεγονός που συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Στη χώρα μας υπάρχουν θεσμοί και δομές που προστατεύουν και φροντίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρόλα αυτά το σημαντικότερο κομμάτι είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε εμείς τους ανθρώπους αυτούς. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην ιδιαιτερότητα, οφείλει να είναι συνείδηση όλων μας, όχι μόνο την ημέρα που έχει καθιερωθεί να εορτάζονται, αλλά και κάθε μέρα. Είναι πολύ εύκολο για τον καθένα να κάνει μικρά πράγματα για τη διευκόλυνση της ζωής τους, ενώ είναι πολύ δύσκολο για τους ίδιους να αντιμετωπίζουν την αδιαφορία μας. Το να είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες δεν είναι επιλογή, το να δυσκολεύεις ή να διευκολύνεις τη ζωή ενός τέτοιου ατόμου όμως είναι.
Συγκλονιστηκή ήταν η διαμαρτυρία χιλιάδων ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολλά από αυτά σε αναπηρικά καροτσάκια, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Μαδρίτη, ενάντια των περικοπών στις χορηγίες της ισπανικής κυβέρνησης προς τις οργανώσεις που τους βοηθούν.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 50.000 άνθρωποι από όλη τη χώρα έλαβαν μέρος στην χωρίς προηγούμενο διαδήλωση, όπου συμμετείχαν και πολλοί συγγενείς των ατόμων.
"Κατεβαίνουμε στους δρόμους για πρώτη φορά στην ιστορία μας για να δείξουμε στους πολιτικούς ότι έχουμε φθάσει στο χείλος του γκρεμού", δήλωσε ο Λουίς Πέρες Κάγιο, πρόεδρος της ομοσπονδίας CERMI των οργανώσεων ατόμων με ειδικές ομάδες.
Η χρηματοδότηση έχει στερέψει επειδή οι τοπικές αρχές που δεν έχουν πλέον χρήματα έχουν καθυστερήσει πολύ στην αποστολή των εμβασμάτων στις οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τονίζει η CERMI.

Πηγή: www.madata.gr