Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΘΕΜΑ: Φορολογικές ελαφρύνσεις ευπαθών ομάδων

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτ. 18470/27.06.2011 αναφοράς των κκ Βουλευτών Γ. Δημαρά και Β. Οικονόμου και σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος σας γνωρίζουμε ότι:
1.       Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.3886/2011, ορίζεται, ότι το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας προσδιορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ και για τους νέους ηλικίας έσω και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 η συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ειδικά για τους παραπάνω συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από δώδεκα χιλιάδες ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των δώδεκα χιλιάδων ευρώ.
2.       Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.3896/2011, το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ, εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει κατά τέσσερις χιλιάδες ευρώ, εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ, για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία που τον βαρύνουν.
3.       Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.3896/2011, εξαιρούνται από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
Ο αναπληρωτής                               
Υπουργός Οικονομικών

Παντελής Οικονόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου