Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλευρό μαςΗ Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για την έλλειψη μέτρων που θα οδηγούσαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού όλων των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98 και των ειδικών προκηρύξεων τυφλών τηλεφωνητών.
Ο διορισμός όλων ανεξαιρέτως των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του 2008 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών του ν. 2643/98 αποτελεί πρώτα και κύρια ηθική υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία θα έπρεπε λόγω της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης να έχει ήδη λάβει ιδιαίτερα μέριμνα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία και τη προστασία των αναφαίρετων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
Σε ότι αφορά τις θέσεις της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών, θα έπρεπε ήδη η Πολιτεία να έχει αναπτύξει εκείνους του μηχανισμούς, ώστε η ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης να είχε γίνει στο σωστό χρόνο, δηλαδή πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Πολλές από αυτές τις θέσεις έχουν επαναπροκηρυχθεί και πολλές αφορούν ακόμα και το έτος 2004!


Η Επιστολή
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                     Αθήνα: 4-12-2012
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά                                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ: 3891

                  
Προς:
κ. Ευρ. Στυλιανίδη, Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αντ. Μανιτάκη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κ. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Ζητούνται συγκεκριμένες ενέργειες για να ολοκληρωθεί ο διορισμός όλων των επιτυχόντων ΑμεΑ της προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98 »

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για την έλλειψη μέτρων που θα οδηγούσαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού όλων των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98  και των ειδικών προκηρύξεων τυφλών τηλεφωνητών.

Στην παρούσα κρίσιμη περίοδο ανακύπτουν τα εξής θέματα που απασχολούν τρεις  κατηγορίες επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του νόμου και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών:

α) επιτυχόντες  της προκήρυξης του 2008 που ανήκουν στο πρώτο 50% του συνόλου των επιτυχόντων για το οποίο υπεγράφη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 344ΤΒ΄/2012) κατανομής τους,  αναμένουν ακόμη την υπογραφή απόφασης διορισμού τους. Οι θέσεις εργασίας αυτών αφορούν ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού. Η υπογραφή απόφασης διορισμού τους σε θέσεις διοικητικού ΔΕ στους ΟΤΑ ¨Α΄ και Β΄ βαθμού δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι τη ψήφιση της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παρ.  ΣΤ΄ του ν. 4093/2012.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα υποπαράγραφο οι προσλήψεις και οι διορισμοί στους ΟΤΑ  και ΝΠΙΔ αναστέλλονται έως και τις 31.12.2016. Πληροφορηθήκαμε ότι βάσει της υποπαραγράφου ΣΤ1 του μεσοπρόθεσμου, η απόφαση διορισμού επιτυχόντων του ν. 2643/98 σε ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού και ΝΠΙΔ δεν υπογράφεται έως ότου δοθούν διευκρινίσεις από το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, παρόλο που η σχετική δαπάνη έχει εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Περαιτέρω αξίζει να επισημάνουμε ότι οι συγκεκριμένοι διορισμοί αφορούν το έτος 2012, και ουδεμία σχέση έχουν με τα έτη 2013-2016. Για το εν λόγω θέμα έχει ασκηθεί έντονη πίεση και από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας στις υπηρεσίες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και Υπουργείου Εσωτερικών.

β) επιτυχόντες της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών σε θέσεις των καταργηθέντων οργανισμών Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. που ανήκουν στο 50% της πρώτης κατανομής της Υπουργικής Απόφασης, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 344/ΤΒ΄αναμένουν ακόμη τη μεταφορά των οργανικών τους θέσεων στον Ο.Α.Ε.Δ.  όπως ήδη έχει συμβεί με τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.. Αδιαμφισβήτητα για λόγους κοινωνικής πρόνοιας και ίσης μεταχείρισης το θέμα απαιτείται να διευθετηθεί άμεσα.

γ) οι υπόλοιποι επιτυχόντες της προκήρυξης που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην απόφαση της πρώτης κατανομής (ΦΕΚ 344/Τβ΄/2012)  αναμένουν την υπογραφή νέας υπουργικής απόφασης για τη δεύτερη κατανομή των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 του έτους 2008. Για αυτούς, δηλαδή το υπόλοιπο 50% των επιτυχόντων, σημειώνουμε ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία μετά την  απαίτηση σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος δεσμεύθηκε για το διορισμό τους εντός του έτους 2013.

Κύριοι Υπουργοί,

Ο διορισμός όλων ανεξαιρέτως των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του 2008 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών του ν. 2643/98 αποτελεί πρώτα και κύρια ηθική υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία θα έπρεπε λόγω της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης να έχει ήδη λάβει ιδιαίτερα μέριμνα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία και τη προστασία των αναφαίρετων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Σε ότι αφορά τις θέσεις της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών, θα έπρεπε ήδη η Πολιτεία να έχει αναπτύξει εκείνους του μηχανισμούς, ώστε η ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης να είχε γίνει στο σωστό χρόνο, δηλαδή πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Περαιτέρω σημειώνουμε ότι πολλές από αυτές τις θέσεις έχουν επαναπροκηρυχθεί και πολλές αφορούν ακόμα και το έτος 2004.

Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε και οφείλετε να λάβετε υπόψη ότι ο νομοθέτης έλαβε πρόνοια για την εξαίρεση των εργαζομένων που έχουν διοριστεί με τις προστατευτικές διατάξεις του ν. 2643/98, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω και όσους εργαζόμενους είναι γονείς σύζυγοι ατόμων με αναπηρία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, από το καθεστώς διαθεσιμότητας. Το αίτημα λοιπόν της εξαίρεσής των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 όπως και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών από τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 παρ. ΣΤ που αφορούν στην αναστολή προσλήψεων και διορισμών ΟΤΑ α, β΄ βαθμού και ΝΠΙΔ από το έτος 2013-2016 έως το έτος 2016 είναι απολύτως δίκαιο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε να αναλάβετε από κοινού πρωτοβουλία:

α) να κατατεθεί άμεσα τροπολογία, βάσει της οποίας θα εξαιρεθούν με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο οι επιτυχόντες της προκήρυξης του ν. 2643/98 θέσεων Διοικητικού ΥΕ και ΔΕ ΟΤΑ Α΄και Β΄ από τις διατάξεις της υποπαράγραφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του ν. 4093/2012 σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλονται έως το έτος 2016 οι προσλήψεις και  διαγωνισμοί στις προαναφερθέντες θέσεις. 
β) να δοθούν οι κατάλληλες διευκρινίσεις και να υπογραφούν άμεσα, πριν τη λήξη του έτους 2012, οι διορισμοί σε φορείς ΟΤΑ β΄ και β΄ Βαθμού που αφορούν στους επιτυχόντες της πρώτης κατανομής.
β) να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για να μεταφερθούν οι θέσεις εργασίας των καταργηθέντων Οργανισμών Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ. των επιτυχόντων της προκήρυξης του ν. 2643/98  στον Ο.Α.Ε.Δ, όπως συνέβη με τις θέσεις των υπολοίπων υπαλλήλων των δύο Οργανισμών.
γ) να υπογραφεί άμεσα Υπουργική Απόφαση κατανομής του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 και της ειδικής προκήρυξης των τυφλών τηλεφωνητών.Κύριοι Υπουργοί,

Σε αναμονή των άμεσων ενεργειών σας για την προστασία αναφαίρετων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.  Τέλος επισημαίνουμε ότι θα ήταν χρήσιμη μία συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να μας ενημερώσετε επί των ενεργειών σας προς θετική κατεύθυνση.

Με εκτίμηση                                                                          

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                       Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                             ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


Πινακας Αποδεκτών:

-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αν. Σαμαρά
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
-Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαραλάμπο Αθανασίου
-Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Κ. Βολουδάκη
-Υφυπουργό Εργασίας κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
-Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών Ι. Ιωαννίδης
-Γεν. Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Στεφάνου
-Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας κ. Α. Στρατινάκη
-Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας κ. Φ. Τσίλλερ
-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

3 σχόλια:

 1. Μπράβο σας καλά τους τα λέτε είμαστε όλοι ενωμένοι συμφωνούμε μαζί σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. δυστυχως κυριοι απευθυνεστε σε αναλγητα λαμογια βεληνεκους.
  ολοι αυτοι οι αλητομπεδες υπαλληλοι του γερμανικου προτεκτορατου με εμπειρια παραδοσης γενεων (οι περισσοτεροι με παππουδες πατεραδες συγγενεις δοσιλογους και γερμανοτσολιαδες της κατοχης) εχουν βολεψει τα παιδια ανιψια γκομενες και λοιπους παρατρεχαμενους σε δημοσιες υπηρεσιες και τωρα για το 2013 ολα τα προγραμματα εργασιας αφορουν μονο νεους μεχρι 30 ετων οι υπολοιποι μπορειται να πα να αυτοθειτε μας λενε. απο την αλλη μας ζητανε φορους για βοσκοτοπια και κατσικοτοπους που λιγο πολυ εχουμε κληρονομησει στα χωρια απο τους δικους μας παππουδες οι οποιοι τραβιοντουσαν στα βουνα να σταματησουν τους ουννους γερμαναραδες οταν οι των παραπανω παππουδες φορουσαν κουκουλες.
  τους επεβαλε λοιπον η τροικα να μη προσλαβουν τους επιτυχοντες του 2643 της προκυρυξης του 2008 και φυσικα το δεχτηκαν καταστρατηγωντας τους νομους που οι ιδιοι ειχαν φηφισει (2643/98) που προεβλεπαν ετησιες προκυρηξεις και προσληψεις ατομων με αναπηριες και λοιπων ευαισθητων ομαδων αντι αυτου αναβαλουν για το 2016 και καλα τις προσληψεις των επιτυχοντων του 2008!
  η κατασταση υγειας των περισσοτερων απο εμας λογω αναπηριας μας αφηνει μονο σε θεση διαμαρτυριων λογων δικαιου και κοινωνικης αληλλεγγυης που ομως απευθυνονται σε ανθρωπους μαριονεττες που εξυπηρετουν τα συμφεροντα των ξενων αφεντικων τους ωστε οι ιδιοι καοι οι κολλητοι τους να διατηρησουν τα κλεμμενα απο τον ελληνικο λαο οπως ακριβως εκαναν μετα την απελευθερωση για να γλυτωσουν την κραμαλα οι προγονοι τους.
  τοτε εγλυφαν τους αμερικανους και εφτιαξαν τον εμφυλιο για να γλυτωσουν το τομαρι τους οι γερμανοτσολιαδες που εχουν τα ινια της χωρας απο τοτε.
  το μονο που μενει να ευχομαστε οι υγιεις ελληνες να εξεγερθουν και να παρει στα χερια του ο λαος την εξουσια με την παραδειγματικη τιμωρια των πασης φυσεως λαμογιων που κατεστρεφουν ολα αυτα τα χρονια τη χωρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή