Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Πίνακες βαθμολογίας του Ν. 2643/98 για 14 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών

Πίνακες βαθμολογίας του Ν. 2643/98 για 14 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής & Νήσων του ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι με βάση τις αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 (μετά την προκήρυξη 8085/29-4-2013) συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης κατά κατηγορία προστασίας και οι πίνακες μη έγκυρων αιτήσεων οι οποίοι θα αναρτηθούν στο site του ΟΑΕΔ.

Η βαθμολόγηση έγινε αποκλειστικά και μόνο βάσει των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων των ενδιαφερομένων. Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα βαθμολόγησης οι οποίοι έχουν μοριοδοτηθεί, καλούνται μετά τη δημοσίευση στον Τύπο, την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και την ανάρτηση στην υπηρεσία, να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή από 27/6/2013 έως 11/7/2013, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής & Νήσων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Γούναρη 2 – Τ.Κ. 17456 – Άλιμος).

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών (σε εκτέλεση της παρ. 5 του αρθ.11 του Ν.3227/04) θα ανακοινωθεί ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης που θα περιλαμβάνει αριθμό προστατευομένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις και ισάριθμους επιλαχόντες κατά κατηγορία προστασίας. Μετά την ανακοίνωση του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών θα έχουν το δικαίωμα όλοι οι υποψήφιοι να υποβάλουν εάν το επιθυμούν, αίτηση θεραπείας στην υπηρεσία μας. Κατόπιν, εφόσον εξεταστούν όλες οι ενστάσεις, θα ανασυνταχθούν εάν απαιτείται και θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου