Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2643/1998 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14863/19-06-2008

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘ.9 ΤΟΥ Ν.2643/1998

Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 01/30-01-2014 συνεδρίασης της, σχετικά με την πλήρωση θέσεων από τους επιλαχόντες, της υπ’ αρίθμ. 14863/19-06-2008 δημοσιευθείσας Προκήρυξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ. Ειδικότερα, παραθέτει συνημμένα τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, όπως αυτοί προέκυψαν από τη μοριοδότηση των επιλαχόντων, όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική προκήρυξη.

Παρακάτω ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ  για τους 41 επιλαχόντες στην περιφέρεια Αττικής και Νήσων


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΔΕ ΑΜΕΑ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 4618 ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 602 315 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
2 4504 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 751 321 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
3 3933 ΝΤΑΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 638 342 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
4 4957 ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΙΡΗ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ 757 344 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ-ΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ
5 3827 ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΡΟΣ 763 346 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
6 1645 ΚΟΥΤΟΥΚΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 758 349 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΔΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 5059 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 665 122 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΣΙΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2 4347 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 484 133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΔΕ ΤΕΚΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 1287 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 235 497 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2 5026 ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 255 502 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΔΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 788 ΚΟΝΤΟΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 231 733 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΥΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2 4030 ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ 281 736 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΠΕ ΑΜΕΑ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 801 ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 739 187 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2 3540 ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 688 192 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3 4908 ΖΕΡΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 729 198 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4 212 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 794 199 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΥΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΠΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 4826 ΓΡΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΣ 532 14 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2 4560 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 542 15 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3 5064 ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 619 33 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΩΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΠΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 2809 ΚΑΡΚΑΒΙΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 250 715 ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΤΕ ΑΜΕΑ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 1062 ΦΑΡΔΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 702 297 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2 451 ΙΝΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 619 308 Ε.Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΑΘΗΝΩΝ) ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  TE ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 612 ΓΡΙΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 578 91 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΥΕ ΑΜΕΑ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 250 ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 738 373 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 867 ΚΙΩΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 715 385 ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 3712 ΓΚΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 744,4 395 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
4 771 ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 755 397 «417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.» ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
5 2831 ΜΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 754 399 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΥΕ ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 4704 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 967,6 698 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
2 2942 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 908,8 699 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΥΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 436 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 735 159 ΙΚΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2 1805 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΧΡΗΣΤΟΣ 532 163 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
3 1754 ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΣ 685 164 ΙΚΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
4 1840 ΡΑΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 832 176 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
5 1809 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 797 177 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΕ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΥΕ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 3576 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 225 597 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 2599 ΜΑΝΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 245 598 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
3 780 ΣΑΡΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 224 604 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
----------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -  ΥΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μόρια  ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ Φορέας Ειδικότητα
1 3381 ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 271 756 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2 1439 ΑΛΕΓΙΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 283 760 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ
3 3354 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 271 769 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
 ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ

9 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι ειναι αυτα τα ονοματα βρε παιδια?

  Διοριζονται ή ειναι επιλαχοντες?
  Τι εγιναν οι επιτυχοντες του πρωτου πινακα που ειχε βγει πριν 3-4 χρονια?

  Παρακαλω να σβηστει το πρωτο ποστ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι επιτυχόντες εξακολοθούν να διορίζονται. Ως τώρα έχουν ορκιστεί ήδη το 90% και μέσα στην χρονιά πιστεύουμε ότι θα ορκιστούν και οι υπόλοιποι.
  Τα παραπάνω ονόματα ήταν επιλαχόντες οι οποίοι τώρα τοποθετήθηκαν στις θέσεις που αναφέρονται παραπάνω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτοι εδω ποτε θα πιασουν δουλεια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλησπερα!

  Εμενα μουηρθε μια ειδοποιηση στο σπιτι να παω στο ΟΑΕΔ να παραλαβω την τοποθετηση μου.

  Το χαρτι που μου εδωσαν ελεγε σ ενα μηνα να παρουσιαστω για ν αναλαβω υπηρεσια.

  Το αστειο ειναι πως οταν πηγα στον φορεα μου ειπαν οτι δεν υπαρχει οργανικη θεση ανοιχτη και πως δεν ξερουν τιποτα.

  Πρεπει ν ανησυχω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΤΙ ΚΑΝΩ ///


  ΚΑΛΗΣΠΕΠΑ
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ,
  ΔΙΟΡΙΣΗ Ο Ο.Τ.Α ΤΙ ΚΑΝΩ΄/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. 8 μηνες και ακομα περιμενουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Kαλησπερα. Συμμετέχω στην νεα προκήρυξη του οαεδ και θέλω αν είναι ευκολο να μου εξηγησει κάποιος τι είναι αυτό το έργο με τους επιλαχόντες. Ποιό είναι το κριτήριο για να θεωρηθείς επιλαχών και τι έχεις να περιμένεις μετα? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή