Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

540 Θέσεις ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στη ΔΕΗ από σήμερα 29/09

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 540 θέσεων προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), με την καταχώριση στο ΦΕΚ 11/5-9-2014 της προκήρυξης 3K/2014 του ΑΣΕΠ.

Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις στο www.asep.gr. Στη συνέχεια και μέχρι τις 17 Οκτωβρίου αποστέλλεται ταχυδρομικά ο φάκελος του υποψηφίου στο ΑΣΕΠ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Οι θέσεις αφορούν υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ σε ολόκληρη τη χώρα (όπου διατηρεί τις αντίστοιχες διευθύνσεις) και κυρίως στην Αττική, την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά.

Ο φορέας αναζητά 100 διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, 90 Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 283 Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων και Υποσταθμών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σαράντα στελέχη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θα εργαστούν σε αρμόδιες διευθύνσεις στην Αττική, τη Φθιώτιδα, αλλά και σε Πελοπόννησο, Ηπειρο, Μακεδονία και Θράκη, επτά Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων θα τοποθετηθούν στον Πειραιά, τον Βόλο και στην Κάρυστο, ενώ 20 επιστήμονες της ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής θα διοριστούν στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθηνών.

Από τις 160 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οι 120 αφορούν υποψηφίους με εμπειρία. Αντίστοιχα για τις 90 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οι 68 έχουν ως κριτήριο την εμπειρία, ενώ για τις 290 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι 198 αντιστοιχούν σε υποψηφίους με προηγούμενη προϋπηρεσία.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων και Υπογείων - Τ4/Α) θα περάσουν και από μια πρακτική δοκιμασία, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Ειδικά προσόντα
Οι υποψήφιοι εκτός από τους απαραίτητους τίτλους σπουδών που θα πρέπει να κατέχουν, οφείλουν να διαθέτουν και μια σειρά από ειδικά προσόντα όπως:
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Καλή ή και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αδεια άσκησης επαγγέλματος και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (ειδικά για τους Μηχανικούς)
Διετή εμπειρία (τουλάχιστον) στο αντικείμενο της ειδικότητας
- Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη (ειδικά για τους εναερίτες)
Αδεια μηχανοδηγού, χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
Εντοπιότητα (για τις θέσεις στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές). Συγκεκριμένα για τις θέσεις παραμεθόριων νομών/νησιών/περιοχών προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων -ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν- οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων, των νομών ή των νησιών ή των παραμεθόριων περιοχών που έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις, εφόσον οι υποψήφιοι δεσμευτούν να υπηρετήσουν εκεί επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και τις 13 Οκτωβρίου 2014.

Δικαιολογητικά
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, θα πρέπει να αποστείλουν έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2014, Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, ΤΘ 14.308, Αθήνα, ΤΚ 115.10, τα εξής δικαιολογητικά:
Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Παράβολο 15 ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αδελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Οσοι υποψήφιοι δεν είναι εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ (δηλαδή όσοι δεν έχουν λάβει όνομα μέλους και κωδικό πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες), πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως μέλη (ταυτοποιηθούν) στον διαδικτυακό τόπο (portal) του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στη διαδρομή: «Online Υπηρεσίες ? Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίων» και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που τους αποστέλλονται στο email τους, να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»).

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ πρέπει να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το όνομα μέλους και τον κωδικό πρόσβασης που τους έχουν ήδη δοθεί και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»). Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αυτών παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος υπενθύμισης των κωδικών πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τα προσόντα (μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εμπειρία, δεύτερος τίτλος σπουδών κ.λπ.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης στο πεδίο «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ», προκειμένου να μοριοδοτηθεί για τα κριτήρια αυτά. Στην παρούσα προκήρυξη δεν συμπληρώνεται το πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ».

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1993 για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Ειδικά για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί (Τ1/Α) το όριο ηλικίας αφορά το 40ό έτος, ενώ για τον κλάδο ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α), το 35ο έτος της ηλικίας.


Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου