Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ερώτηση του κ.Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με τους επιτυχόντες της Προκήρυξης του Ν. 2643/1998 του έτους 2008.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Ερώτηση του Βουλευτή κου Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με τους επιτυχόντες της Προκήρυξης του Ν. 2643/1998 του έτους 2008. Λαμία 22.11.2011
Ο Βουλευτής της ΝΔ και Αναπληρωτής Τομεάρχης για τον τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε στις 22/11/2011 Ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα  «επιτυχόντες της Προκήρυξης του Ν. 2643/1998 του έτους 2008».

Στη ερώτηση αναφέρονται τα κάτωθι:
«Ο Ν.2643/1998 θεσπίστηκε προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών, δηλαδή Ατόμων με Αναπηρία, Έμμεσων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Τριτέκνων,  Πολυτέκνων  και τέκνων Αγωνιστών/τριών της Εθνικής Αντίστασης. Η διαδικασία πρόσληψης τους ονομάζεται διαδικασία Αναγκαστικής Τοποθέτησης. Τα εν λόγω άτομα, ως υποψήφιοι, θα προσκομίζουν ή  αποστέλλουν ταχυδρομικώς τις έντυπες αιτήσεις τους, που διατίθενται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στις κατά περιφέρεια αρμόδιες Επιτροπές. Εφόσον επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό μοριοδότησης,  απασχολούνται στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Με την προκήρυξη για το έτος 2008, υπήρξαν 750 επιτυχόντες, οι οποίοι έκτοτε, αναμένουν την έκδοση των Σχετικών Πινάκων Τοποθέτησης ανά Περιφέρεια. Ως φαίνεται, η διαδικασία πρόσληψης τους αντιμετώπισε προβλήματα γραφειοκρατικής φύσεως σχετικά με την αρμοδιότητα ή μη του ΟΑΕΔ να χειριστεί τα εν λόγω ζητήματα.
Στις 5 Αυγούστου 2011 δημοσιεύτηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης υπ’ αριθ.  170 (ΦΕΚ 170 Α’) του Νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 90 του οποίου, επιλύθηκε το πρόβλημα αναρμοδιότητας του ΟΑΕΔ, τα σχετικά με τις προβλεπόμενες στον Ν. 2643/1998 διαδικασίες. Χάρη σε αυτή την εξέλιξη, έγινε δυνατή η έκδοση των τελικών Πινάκων Τοποθέτησης των εν λόγω ατόμων σε όλη την επικράτεια. Όμως, προς το παρόν, οι Περιφέρειες στις οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί οι Τελικοί Πίνακες Τοποθετήσεων είναι μόνο αυτές της Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, της Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, της Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, της Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. Στις υπόλοιπες 9 Περιφέρειες της Επικράτειας δεν έχουν εκδοθεί οι Τελικοί Πίνακες Τοποθέτησης.
Επίσης, από την 6η Οκτωβρίου 2011 συμπληρώθηκε η τριετής θητεία των Επιτροπών όπως ρητά ορίζεται από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, στοιχείο δ’, τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998, γεγονός που συνάγεται από την ημερομηνία συγκρότησης τους σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 68819/Δ1.8157 Υπουργική Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2008.
Παράλληλα, σύμφωνα με τους επιτυχόντες του διαγωνισμού, δεν είναι γνωστό εάν τα Πρόσωπα Ειδικών Κατηγοριών θα υπαχθούν στο πλαίσιο του κανόνα 1/10, όπως αυτός διέπει τις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα για το τρέχον έτος και 1/5 για τα επόμενα έτη ως το 2015.
Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων γεγονότων, οι επιτυχόντες της προκήρυξης για το έτος 2008 του Νόμου 2643/1998 ανησυχούν για το αν και πότε θα προσληφθούν, καθώς έχουν παρέλθει ήδη τρία χρόνια από την έκδοση της».

Κατόπιν τούτων,

ο κος Σταϊκούρας ερωτά: 

1ον «Πότε πρόκειται να εκδοθούν οι Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης στις εναπομείνασες Περιφέρειες;»

2ον «Τα Πρόσωπα Ειδικών Κατηγοριών, όπως ορίζονται από τον Νόμο 2643/1998, θα υπαχθούν στο καθεστώς του κανόνα 1/10 για το τρέχον έτος και 1/5 μέχρι το 2015;»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου