Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

AMHN !!!!!! Βγήκαν και της Αττικής και νήσων. Από Παρασκευή οι επιστολές


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει, ότι η Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/98, που έχει την έδρα της στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ, έχει περατώσει το έργο της αναφορικά με την προκήρυξη του ανωτέρω νόμου και την τοποθέτηση των προστατευομένων, που προκρίθηκαν σε θέσεις εργασίας στο Δημόσιο Τομέα.
Οι σχετικές ειδοποιήσεις προς τους προστατευόμενους θα αποστέλλονται με συστημένες επιστολές μετά την Παρασκευή 16/12/2011.
typ_2643_attiki

1 σχόλιο: