Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Η Ε.Σ.ΑμεΑ έστειλε επιστολή προς τον κ. Μανιτάκη για το 2ο 50%ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                                   Αθήνα: 19-2-2013
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά                                                                                               Αρ. Πρωτ: 740


Προς: κ. Αντ. Μανιτάκη
           Υπουργό Διοικητικής
           ΜεταρρύθμισηςΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών:
 
Θέμα:  «Η Ε.Σ.ΑμεΑ ζητάει την άμεση πρόσληψη του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων της προκήρυξης του ν. 2643/98 του έτους 2008 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών  όλων των κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ και ΠΕ-ΤΕ» 


Κύριε Υπουργέ,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. μετά την ανάρτηση της υπ’ αριθ. οικ. 6315/15-23-2013 «Προσλήψεις στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών» διαπιστώνει με έκπληξη και αγανάκτηση ότι δεν έχετε λάβει ουδεμία πρόνοια για το διορισμό του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων της προκήρυξης του ν. 2643/96 του έτους 2008 και της ειδικής προκήρυξης των τυφλών σε θέσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ.

Ο λόγος γίνεται διότι για τους επιτυχόντες των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε θέσεις των ΟΤΑ Α΄και Β Βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών  ακόμα και εάν έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες, ο διορισμός τους  παγώνει εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση κατανομής διορισμού τους προ της 12ης Νοεμβρίου 2012. 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας και της τωρινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναμένονταν μέσα στο έτος 2013 η απόφαση της κατανομής  από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, των υπολοίπων μισών επιτυχόντων της προστατευόμενης κατηγορίας της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2643/1998, όπως ισχύει

Ο διορισμός όμως των επιτυχόντων σε θέσεις ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών που ανήκουν στις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ, και των οποίων η απόφαση κατανομής έχετε δεσμευτεί ότι θα δημοσιευθεί μέσα στο έτος 2013, δηλαδή μετά την 12η Νοεμβρίου 2012 διαπιστώνουμε ότι παγώνει έως το έτος 2016.

Οι θέσεις αυτές είναι γνωστό ότι αντιστοιχούν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ προ του έτους 2008. Ορισμένες δε από αυτές τις θέσεις προέρχονται ακόμα και από προκηρύξεις του έτους 2004.  Επομένως, εάν ο διαγωνισμός της προκήρυξης του έτους 2008 είχε ολοκληρωθεί στο σωστό χρόνο, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, οι προστατευόμενοι αυτής της προκήρυξης θα εργαζόντουσαν πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Όμως, οι εν λόγω επιτυχόντες σε θέσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. της δεύτερης κατανομής που ανήκουν στις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ αντιμετωπίζονται με απαράδεκτο και ανάλγητο τρόπο,  αφού δεν έχουν εξαιρεθεί από το μνημονιακό  μέτρο του παγώματος των προσλήψεων στους ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού έως και το έτος 2016.

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η Πολιτεία αυτή τη στιγμή είναι ανακόλουθη των υποχρεώσεων της απέναντι σε μια από τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που βιώνει σε πολύ μεγάλα ποσοστά την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό διαχρονικά, πριν ακόμα την εμφάνισης μιας πρωτοφανούς για την ένταση και διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Κύριε Υπουργέ,

Το δίκαιο του αιτήματός μας είναι αυταπόδεικτο και δεν χωράει ουδεμία αμφισβήτηση. Αναμένουμε εδώ και τώρα ότι θα δημοσιευθεί η κατανομή του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων της προκήρυξης του έτους 2008 και της ειδικής προκήρυξης των τυφλών τηλεφωνητών του ν. 23643/2008 και θα διοριστούν χωρίς εμπόδια όλοι οι επιτυχόντες ανεξαρτήτως της κατηγορίας εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.

Σε αυτή την περίοδο είναι ανεπίτρεπτο να μην λαμβάνονται επαρκή και κατάλληλα μέτρα για να διασφαλισθεί το δικαίωμα της εργασίας στα μέλη της αναπηρικής οικογένειας.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας επί αυτών.
                                                           
 Με εκτίμηση
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                         ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αν. Σαμαρά
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
-Γραφείο Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση
-Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Κ. Βολουδάκη
-Υφυπουργό Εργασίας κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
-κ. Ι. Ιωαννίδη Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
- κ. Δ. Στεφάνου Γεν. Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
- κ. Α. Στρατινάκη Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας
- κ. Φ. Τσίλλερ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας
-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου