Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Επιστολή έστειλε η ΕΣΑμεΑ στον διοικητή του ΟΑΕΔ για το 2ο 50%Την παρακάτω επιστολή έστειλε η ΕΣΑμεΑ στον κ. Κικίλια ώστε να  φύγουν σύντομα οι επιστολές από τον ΟΑΕΔ προς τους φορείς των επιτυχόντων για να ξεκινήσουν οι διορισμοί τους
 ΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                                         Αθήνα: 4-4-2013
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά                                                                                Αρ. Πρωτ:1302
                                                                                           
               


                
                                                 Προς: κ. Η. Κικίλια,
                                                           Διοικητή ΟΑΕΔ                          

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών για τον διορισμό των επιτυχόντων της Προκήρυξης του ν. 2643/98 του έτους 2008»

Κύριε Διοικητά,  

Μετά την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης -ΤΒ΄ ΦΕΚ 627/19-3-2013-  για την κατανομή του διορισμού των 301 (2ο 50%) επιτυχόντων της προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98, η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας αποστέλλει έγγραφό της (υπ’ αριθ. πρωτ: οικ. 9436/2388/2-4-2013) με το οποίο ενημερώνει την Κεντρική Διοίκηση του ΟΑΕΔ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού για την ανωτέρω απόφαση.

Με το ίδιο έγγραφο παρακαλεί τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τις κατά τόπους υπηρεσίες του για την αποστολή σχετικών εγγράφων προς τους φορείς διορισμού των τοποθετημένων, προκειμένου να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες διορισμού τους, καθώς και την αποστολή σχετικών εγγράφων προς τους τοποθετούμενους.  

Κύριε Διοικητά,

Η Ε.Σ.ΑμεΑ, με το παρόν έγγραφό της,  ζητάει με προσωπικές σας ενέργειες να επισπευτεί από μέρους των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ η αποστολή των σχετικών εγγράφων προς τους φορείς διορισμού των επιτυχόντων της προκήρυξης του έτους 2008.

Η ενημέρωση των φορέων διορισμού, όπως και η έγκαιρη αποστολή των φακέλων των επιτυχόντων με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στους φορείς διορισμού -σε περίπτωση που ακόμα δεν έχουν σταλεί- πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι η πολύχρονη αναμονή για το διορισμό τους έχει εξαντλήσει σε οικονομικό και ψυχικό επίπεδο αυτούς και τις οικογένειές τους.

Εν αναμονή της ενημέρωσής μας για τις άμεσες ενέργειές σας με μοναδικό σκοπό την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Με εκτίμηση

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                
                      Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                            ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

-Πρόεδρο και Μέλη Υποεπιτροπής για τη μελέτη των θεμάτων ατόμων με αναπηρία της Βουλής
-Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-κ. Δ. Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού, Τμήμα Διαγωνισμών και Επιλογών
-κ. Φ. Τσίλλερ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
-Φορείς Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου