Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Πιέζει η ΕΣΑμεΑ για τους 74 στους ΟΤΑ

Την παρακάτω επιστολή προς τα υπουργεία Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης έστειλε η ΕΣΑμεΑ σχετικά με τον διορισμό των 74 που ανήκουν στις περιπτώσεις ΔΕ και ΥΕ σε ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                             Αθήνα: 9-4-2013
                                                                                     Αρ. Πρωτ: 1338

 Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά                                                                                              


Προς: 1. κ. Στυλιανίδη Υπουργό Εσωτερικών
2. κ. Αντ. Μανιτάκη
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα:  «Άμεση λύση για το διορισμό των επιτυχόντων της προκήρυξης του ν. 2643/98 σε φορείς των ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού » 

Κύριοι Υπουργοί,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει ήδη διαμαρτυρηθεί έντονα με το υπ’ αριθ. 740/19-2-2013 έγγραφο της για την έλλειψη μέτρων προστασίας για τους επιτυχόντες της προκήρυξης του ν. 2643/98 του έτους 2008 που διορίζονται σε θέσεις  των ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού, κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ.

Για αυτούς τους επιτυχόντες των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε θέσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ., ίσχυσε αδίκως το μέτρο του παγώματος του διορισμού τους έως το έτος 2016, παρότι οι προσλήψεις του ν. 2643/98 είναι υποχρεωτικές και τα άτομα αυτά προστατεύονται ρητά από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Άλλωστε όπως είναι γνωστό οι θέσεις του νόμου αντιστοιχούν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ προ του έτους 2008, και ορισμένες από αυτές τις θέσεις προέρχονται ακόμα και από προκηρύξεις του έτους 2004.

Κύριοι Υπουργοί,

Με βάση τα προαναφερθέντα ζητούμε να δώσετε λύση για να διοριστούν άμεσα οι 74 προστατευόμενοι του ν. 2643/98. Πέντε χρόνια μετά την κατάθεση αιτήσεων για την προκήρυξη του έτους 2008 δεν μπορεί να δικαιολογηθεί καμία νέα καθυστέρηση σε αυτό το θέμα.

Η οικονομική κρίση και το μνημόνιο δεν μπορεί να αποτελούν μόνιμη δικαιολογία για την έλλειψη επαρκών και ικανών πολιτικών να προστατεύσουν τα άτομα με αναπηρία από την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  

Ζητούμε να ανταποκριθείτε στο δίκαιο αίτημά μας και να ορίσετε άμεσα μία συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ε.Σ.ΑμεΑ. για το εν λόγω θέμα.

                                                          
 Με εκτίμηση
                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                         ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αν. Σαμαρά
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
-Γραφείο Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση
-Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Κ. Βολουδάκη
-Υφυπουργό Εργασίας κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
-κ. Ι. Ιωαννίδη Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
- κ. Δ. Στεφάνου Γεν. Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
- κ. Α. Στρατινάκη Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας
-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣ
- κ. Φ. Τσίλλερ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας
-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου