Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Η πρώτη απόρριψη επιτυχόντα του ν.2643 λόγω του 5/1

Για όσους είχαν ακόμη την αμφιβολία για το αν υπάγεται και ο ν.2643/98 στο 5/1 ήρθε σήμερα 23/5/2011 η επιβεβαίωση, με την απόρριψη ενός επιτυχόντα από το Εθνικό Τυπογραφείο του κράτους για έκδοση του ΦΕΚ σύμφωνα με τον ν.3943 αρ. φύλλου 66 31/3/2011 άρθρο 49 παράγραφος 10 που αναφέρει τα εξής:


10. Όλες οι ατομικές πράξεις διορισμού ή πρόσληψης 
του τακτικού προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν.3812/2009, πριν από την έκδοση ή τη 
δημοσίευσή τους, όπου αυτή απαιτείται, αποστέλλονται 
για τον έλεγχο της τήρησης του λόγου μία πρόσλη−
ψη ανά πέντε αποχωρήσεις στο σύνολο των φορέων 
στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης. Ο έλεγχος αφορά στη διασφάλιση της 
τήρησης των οριζομένων στην απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των δια−
τάξεων της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως 
ισχύει. Για την τήρηση των ανωτέρω εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους 
της διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης


Είναι γεγονός πλέον ότι παρ' όλο που είναι αντισυνταγματικό (βλ άρθρο 21) έχουν συμπεριλάβει και τον ν.2643 στο σχετικό περιορισμό που εξέδωσε η Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παρ' όλο που μας διαβεβαίωναν ότι θα έχουμε προτεραιότητα δεν εξέδωσαν το ΦΕΚ στον πρώτο επιτυχόντα που έφτασε στο τελικό στάδιο για τον διορισμό του.
 Η συνταγή είναι απλή και η μόνη λύση είναι πίεση από όλους, και κυρίως από τους προέδρους των συνομοσπονδιών μας για κοινή δράση και ταυτόχρονη παρουσία όλων και συνάντηση με τον υπουργό .κ. Ραγκούση για άμεση αποκατάσταση όλων των επιτυχόντων

2 σχόλια:

  1. Ragousi tha gino vrikolakas kai tha sou pio to aima re!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. τις γκομενες τους τις βαζουν στη βουλη ομως οι αλητομπεδες.
    ουστ πρασινομπλε λαμογια του κερατα. μαυρο στις εκλογες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή