Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Ο πρώτος διορισμός του νόμου 2643 της προκήρυξης του 2008 είναι γεγονός!!!!

Η Βασιλική ξεκινάει τον "χορό" των διορισμών μας με την έκδοση του παρακάτω ΦΕΚ όπου στο επίμαχο σημείο αναφέρει:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΙΟΙΚ/Φ107/4/23857/30−3−2012 απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, διορίζεται σε κενή οργανική θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων − Βεβαιωτών, με Ε βαθμό, η δόκιμη υπάλληλος, Τσιάβου Βασιλική του Χαραλάμπους, η οποία κρίθηκε διοριστέα στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Νομαρχίας Αθηνών, στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ, συμφώνα με το πρακτικό συνεδρίασης της Α Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του Ν. 2643/98 της 4/11/2011.

Διορισμός του Ν.2643 ΦΕΚ 344

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου