Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Κατανομή Τυφλών Τηλεφωνητών

Την κατανομή, από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, του 50% των επιτυχόντων των προστατευομένων, κατηγορίας τυφλών τηλεφωνητών (ΔΕ) του Ν.2643/1998, όπως ισχύει, για έντεκα (11) θέσεις: από τις προκηρυγμένες θέσεις έτους 2010, στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΑΕΔ Αττικής και Νήσων, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, στο ΚΠΑ 2 Μυτιλήνης, στο ΚΠΑ 2 Κοζάνης και στο ΚΠΑ 2
Τρίπολης για το έτος 2012
Κατανομή Τυφλών Τηλεφωνητών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου