Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και ώρα 14.00, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των Τυφλών Τηλεφωνητών προστατευομένων του Ν.2643/98 της προκήρυξης του 2010 σε θέσεις του Δημοσίου τομέα, όπως αυτές καταρτίσθηκαν από τις αντίστοιχες επιτροπές του άρθρου 9, της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μυτιλήνης, Κοζάνης, Τρίπολης.

Οι αναρτήσεις θα γίνουν στις έδρες των επιτροπών καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου